خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود
درباره ما


فروشگاه های زنجیره ای خانه بهتر با هدف ارائه خدمات فروش کالای کاربردی و دکوری خانگی در سال 1393 تاسیس گردیده است و شعار شرکت، ارائه کالا با حداکثر کیفیت و قیمت بهینه می باشد.

 

آرمان و چشم انداز:

احترام و ارج نهادن به منافع و خواسته های مشتری حرکتی است پایدار و بی انتها. ما به گونه ای عمل می کنیم که انسان گرایی، کیفیت اندیشی، خلاقیت، تعهد و احترام به خواسته های مشتریان را با نام خانه بهتر عجین سازیم.
ما برآنیم که هر ایرانی در هر جای دنیا به وجود و اعتبار مجموعه خانه بهتر افتخار نموده و کالا های  این مجموعه را نمونه اطمینان، کیفیت و تعهد به منافع مشتری بداند.


اهداف:

شرافت کاری سرلوحه تمام فعالیتهای مجموعه خانه بهتر است. ما در مجموعه خانه بهتر تلاش میکنیم پایبند اصل جوانمردی، رقابتی سالم با رقبا، ارتباطی دوستانه و دوطرفه با مشتریان و البته رابطه ای اثر بخش و مثبت را با جامعه داشته باشیم. ما سعی میکنیم ارزش آفرین باشیم. این ارزش آفرینی درارتباط با کلیه ذینفعان ازقبیل کارکنان، مشتریان، جامعه، سهامداران، تامین کنندگان مواد اولیه و توزیع کنندگان معنا پیدا می کند. مجموعه خانه بهتر خدمات و محصولاتی را ارائه می کند که شایسته مشتریان باشد بطوریکه مشتریان به استفاده از این محصولات افتخار کنند. مجموعه خانه بهتر، مالک محیطی پرانگیزه است که درآن همه می کوشند بهترین تاثیر را بر محصولات نهایی وخدمات ارائه شده به مشتری بگذارند. ما به "رضایت مشتری"، نه به عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک باور پایبندیم. بنابراین کیفیت درتمام شئون، احترام متقابل به تمام ذینفعان و صداقت سرلوحه فعالیت مجموعه خانه بهتر می باشد.


فروشگاه های خانه بهتر بر بنیاد مستحکمی ازدانش استوار است. ما دانش و اطلاعاتمان راعامل برتری ومزیت رقابتی خود در مقابل رقبا می دانیم. سیستم های اطلاعاتی بهنگام، واکنش های به موقع به تغییرات محیط، رضایت و بازخورد مشتریان وکارکنان و... جملگی از نتایج این دانش سازمانی است. فروشگاه های خانه بهتر برای دستیابی به آرمان واهداف خود نهادینه شدن ارزش های زیر را الزامی می داند:
•    احترام به مشتری، خواسته های کیفی و منافع وی
•    احترام به شخصیت والای انسانی و توسعه مشارکت کارکنان درامور مختلف
•    کیفیت اندیشی و احترام به کیفیت گرایی
•    احترام به نوآوری وخلاقیت درتمام سطوح سازمانی و شاخه های مختلف فعالیت سازمان
•    احترام به منافع اجتماعی به خصوص در زمینه محیط زیست وتامین امنیت انسان ها