خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

انبر یخ

88,000 تومان

استند نان تست و مربا خوری

ویژگی عمومی طول : 32 سانتی متر - عرض : 14 سانتی متر - جنس : استیل - وزن : 800 گرم

580,000 تومان

پارچ بلور مجلل

ویژگی عمومی قطر : 6 سانتی متر - ارتفاع : 22 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 970 گرم

350,000 تومان

گلدان گوی فلزی طرح دار کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 22 سانتی متر - وزن : 700 گرم - قطردهنه : 10 سانتیمتر - جنس : فلز - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

390,000 تومان

شمعدان شیشه ای طرح دار کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 20 سانتیمتر - قطر : 14 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 900 گرم

398,000 تومان

ظرف پذیرایی (جا یخی) بلور

ویژگی عمومی قطر : 19 سانتی متر - قطر دهنه : 23 سانتیمتر - دسته دار - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : چوب, بلور - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1200 گرم

430,000 تومان

کلمن شیشه ای مجلل

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 63 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - قطر پایه : 18 سانتیمتر - وزن : 3600 گرم

1,400,000 تومان

شمعدان (جاشمعی)کنار سالنی خیلی کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 70 سانتیمتر - قطر : 29 سانتیمتر - جنس بدنه : استیل, بلور - قطر پایه : 20 سانتیمتر - وزن : 5100 گرم - قطر دهنه : 29 سانتیمتر

1,500,000 تومان

شمعدان (جاشمعی)کنار سالنی بزرگ

مشخصات فنی ارتفاع : 140 سانتیمتر - قطر : 29 سانتیمتر - جنس بدنه : استیل, بلور - قطر پایه : 30 سانتیمتر - وزن : 7500 گرم - قطر دهنه : 29 سانتیمتر

2,100,000 تومان

پاسماوری (بانکه) خمره ای کوچک بلور

ویژگی عمومی قطر : 18 سانتی متر - ارتفاع : 14 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 800 گرم

398,000 تومان

پاسماوری (بانکه) تمام استیل شاخ گوزن

ویژگی عمومی قطر : 15 سانتی متر - قطر دهنه : 15 سانتیمتر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 600 گرم

290,000 تومان

گلدان گوی فلزی طرح دار نقره ای

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 900 گرم - قطردهنه : 10 سانتیمتر - جنس : فلز - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

520,000 تومان

میز بار نوشیدنی آینه ای بزرگ

مشخصات فنی طول : 58 سانتیمتر - عرض : 44 سانتیمتر - ارتفاع : 60 سانتیمتر - وزن : 5600 گرم - جنس : فلز

2,500,000 تومان

پاسماوری (بانکه) بیضی بزرگ بلور طرح لوزی

ویژگی عمومی قطر : 15 سانتی متر - طرحدار - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 900 گرم

360,000 تومان

پاسماوری (بانکه) خمره ای بزرگ بلور

ویژگی عمومی قطر : 22 سانتی متر - ارتفاع : 2 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1500 گرم

690,000 تومان

شمعدان شیشه ای طرح دار متوسط

مشخصات فنی ارتفاع : 25 سانتیمتر - قطر : 17 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 1400 گرم

498,000 تومان

ظرف پذیرایی (میوه خوری، شکلات خوری) پایه دار بلور

ویژگی های عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 23 سانتی متر - وزن : 1300 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور

498,000 تومان

شمعدان(جاشمعی)کنارسالنی کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 90 سانتیمتر - قطر : 29 سانتیمتر - جنس بدنه : استیل, بلور - قطر پایه : 22 سانتیمتر - وزن : 6000 گرم - قطر دهنه : 29 سانتیمتر

1,700,000 تومان

پاسماوری (بانکه) خمره ای متوسط بلور

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1400 گرم

498,000 تومان

گلدان گوی فلزی طرح دار کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 18 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 500 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : فلز - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

350,000 تومان

ست پاسماوری(بانکه) باطرح شاخ گوزن به همراه سینی

ویژگی عمومی طول : 42 سانتی متر - عرض : 18 سانتی متر - قطر : 8 سانتی متر - ارتفاع : 28 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم

670,000 تومان

پاسماوری (بانکه) تمام استیل پهن

ویژگی عمومی قطر : 13 سانتی متر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - طرحدار - ارتفاع : 10 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 200 گرم

130,000 تومان

ظرف پذیرایی (میوه خوری) پایه دار جیوه ای مجلل

ویژگی های عمومی قطر : 34 سانتی متر - ارتفاع : 41 سانتی متر - وزن : 4500 گرم - قطر پایه : 17 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور

1,700,000 تومان

سینی آینه ای مجلل

ویژگی عمومی قطر : 55 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 5000 گرم

1,750,000 تومان