خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

فانوس استیل رزگلد(RosGold) طرح هرم سایز متوسط

مشخصات فنی طول : 23 سانتیمتر - عرض : 12 سانتیمتر - ارتفاع : 49 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 2500 گرم

580,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل رزگلد(RosGold) طرح هرم سایز کوچک

مشخصات فنی طول : 16 سانتیمتر - عرض : 9 سانتیمتر - ارتفاع : 39 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 1200 گرم

350,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل طرح دار سایز کوچک

مشخصات فنی طول : 20 سانتیمتر - عرض : 14 سانتیمتر - ارتفاع : 27 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 1500 گرم

310,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل سایز کوچک

مشخصات فنی طول : 21 سانتیمتر - عرض : 16 سانتیمتر - ارتفاع : 30 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 1700 گرم

310,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس چوبی استیل سایز کوچک

مشخصات فنی طول : 20 سانتیمتر - عرض : 20 سانتیمتر - ارتفاع : 46 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, چوب, استیل - وزن : 1700 گرم

460,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس چوبی استیل سایز متوسط

مشخصات فنی طول : 18 سانتیمتر - عرض : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 50 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, شیشه, چوب - وزن : 2200 گرم

520,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل مشکی سایز کوچک

مشخصات فنی طول : 14 سانتیمتر - عرض : 14 سانتیمتر - ارتفاع : 42 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 1500 گرم

330,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان چند وجهی بزرگ سفید

ویژگی عمومی ارتفاع : 65 سانتی متر - قطر : 24 سانتی متر - وزن : 5700 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

648,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان پولکی سرامیکی سفید کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 60 سانتی متر - قطر : 36 سانتی متر - وزن : 8500 گرم - قطردهنه : 28 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس

938,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی طرح گیلاس کوچک مشکی

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 2400 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

261,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان بلند کنار سالنی مشکی

ویژگی عمومی ارتفاع : 90 سانتی متر - ابعاد پایه : 25 - وزن : 8500 گرم - قطردهنه : 30 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

966,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی طلایی طرح فضایی کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 33 سانتی متر - قطر : 44 سانتی متر - وزن : 2700 گرم - قطردهنه : 27 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

607,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان کوزه ای مشکی

ویژگی عمومی ارتفاع : 30 سانتی متر - قطر : 40 سانتی متر - وزن : 4500 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

620,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان 8 وجهی سرامیکی سفید بزرگ

ویژگی عمومی ارتفاع : 21 سانتی متر - قطر : 28 سانتی متر - وزن : 1700 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

220,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان استوانه ای سرامیکی متوسط مشکی

ویژگی عمومی ارتفاع : 28 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 1700 گرم - قطردهنه : 12 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

261,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سفید سایز بزرگ

ویژگی عمومی ارتفاع : 31 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 2300 گرم - قطردهنه : 25 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

303,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان استوانه ای طلایی بلور کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 35 سانتی متر - قطر : 12 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - قطردهنه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

230,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان طرح سنگ مشکی بزرگ

ویژگی عمومی ارتفاع : 93 سانتی متر - قطر : 39 سانتی متر - وزن : 13700 گرم - قطردهنه : 28 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

2,138,000 تومان

جزئیات کالا

جام گلدانی طلایی کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 36 سانتی متر - قطر : 16 سانتی متر - وزن : 1400 گرم - قطردهنه : 12 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

206,000 تومان

جزئیات کالا

جام گلدانی طلایی متوسط

ویژگی عمومی ارتفاع : 48 سانتی متر - قطر : 25 سانتی متر - وزن : 3000 گرم - قطردهنه : 21 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

268,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان استوانه ای سرامیکی کوچک مشکی

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - وزن : 1000 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

193,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل مشکی سایز کوچک

مشخصات فنی طول : 10 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 26 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 550 گرم

160,000 تومان

جزئیات کالا