خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

میز کنسول اطلس سیلور

مشخصات فنی طول : 120 سانتی متر - عرض : 40 سانتی متر - ارتفاع : 80 - جنس : آینه - وزن : 27000 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

3,200,000 تومان

میز کنسول اطلس گلد

مشخصات فنی طول : 120 سانتی متر - عرض : 40 سانتی متر - ارتفاع : 80 - جنس : آینه - وزن : 27000 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

3,200,000 تومان

میز کنسول پردیس

مشخصات فنی طول : 120 سانتی متر - عرض : 40 سانتی متر - ارتفاع : 80 - جنس : آینه - وزن : 26200 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

3,000,000 تومان

میز کنسول مجلل

مشخصات فنی طول : 120 سانتی متر - عرض : 40 سانتی متر - ارتفاع : 80 - جنس : آینه - وزن : 27000 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

3,000,000 تومان

آینه اطلس سیلور

مشخصات فنی طول : 120 سانتی متر - عرض : 80 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 16800 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

1,700,000 تومان

آینه اطلس گلد(طلایی)

مشخصات فنی طول : 120 سانتی متر - عرض : 80 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 16800 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

1,700,000 تومان

آینه پردیس

مشخصات فنی طول : 112 سانتی متر - عرض : 80 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 15000 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

1,740,000 تومان

آینه مجلل

مشخصات فنی طول : 120 سانتی متر - عرض : 80 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 17100 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

1,850,000 تومان

آینه دیبا سیلور

مشخصات فنی طول : 140 سانتی متر - عرض : 9 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 26300 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

2,880,000 تومان

آینه دیبا گلد (طلایی)

مشخصات فنی طول : 140 سانتی متر - عرض : 90 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 26300 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

2,880,000 تومان

آینه دیبا رزگلد

مشخصات فنی طول : 140 سانتی متر - عرض : 90 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 26300 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

2,880,000 تومان

آینه لومانا

مشخصات فنی طول : 120 سانتی متر - عرض : 80 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 16000 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

1,500,000 تومان

آینه مهدیس سیلور

مشخصات فنی طول : 140 سانتی متر - عرض : 90 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 28000 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

2,230,000 تومان

آینه مهدیس گلد (طلایی)

مشخصات فنی طول : 140 سانتی متر - عرض : 90 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 28000 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

2,230,000 تومان

آینه مهدیس رزگلد

مشخصات فنی طول : 140 سانتی متر - عرض : 90 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 28000 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

2,230,000 تومان

آینه پرتو

مشخصات فنی قطر : 100 سانتیمتر - جنس : آینه - وزن : 13000 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

1,260,000 تومان

آینه تابان

مشخصات فنی قطر : 80 سانتیمتر - جنس : آینه - وزن : 9200 کیلو گرم - توضیحات : طراحی ویژه و منحصر به فرد خانه بهتر

1,160,000 تومان

آینه دینا
Better Home

مشخصات فنی طول : 60 سانتی متر - عرض : 90 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 9.700 کیلو گرم - ابعاد بسته بندی : 9*69*89

ناموجود

آینه رویا
Better Home

مشخصات فنی طول : 55 سانتی متر - عرض : 75 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 6 کیلو گرم - ابعاد بسته بندی : 9*84*69

ناموجود

آینه پگاه
Better Home

مشخصات فنی طول : 80 سانتی متر - عرض : 120 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 18.400 کیلو گرم - ابعاد بسته بندی : 9*88*128

ناموجود

آینه اطلس
Better Home

مشخصات فنی طول : 60 سانتی متر - عرض : 90 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 9.500 کیلو گرم - ابعاد بسته بندی : 9*67*98

ناموجود

آینه هیلدا
Better Home

مشخصات فنی طول : 60 سانتی متر - عرض : 106 سانتی متر - جنس : آینه - وزن : 14 کیلو گرم - ابعاد بسته بندی : 8*71*108

ناموجود

آینه دورو
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتیمتر - وزن بسته بندی : 558 گرم - اقلام داخل بسته : آینه دورو - ابعاد بسته بندی : 3*22*22

ناموجود

آینه پایه دار دورو
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 17 سانتیمتر - وزن بسته بندی : 500 گرم - اقلام داخل بسته : آینه پایه دار - ابعاد بسته بندی : *320*20

ناموجود