خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

سینی رولت بامبو
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 30 سانتی متر - عرض : 13 سانتیمتر - جنس بدنه : بامبو - وزن : 240 گرم

35,000 تومان

جزئیات کالا

سینی رولت بامبو
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 36 سانتی متر - عرض : 15 سانتیمتر - جنس بدنه : بامبو - وزن : 300 گرم

ناموجود

جزئیات کالا

سینی مربع بامبو
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 25 سانتیمتر - جنس بدنه : بامبو - وزن : 300 گرم

55,000 تومان

جزئیات کالا

سینی مربع بامبو
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 20 سانتیمتر - جنس بدنه : بامبو - وزن : 250 گرم

36,000 تومان

جزئیات کالا

سینی دسته دار بامبو
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 35 سانتی متر - عرض : 25 سانتیمتر - ارتفاع : 3 سانتیمتر - جنس بدنه : بامبو - وزن : 600 گرم

56,000 تومان

جزئیات کالا

جا بطری نوشیدنی پایه دار کوچک
Better Home

ویژگی عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 16 سانتی متر - قطر : 9 سانتی متر - ارتفاع : 40 سانتیمتر - جنس : چوب, بلور - حجم : 1 لیتر - وزن : 3100 گرم - ابعاد بسته بندی : 28*26*18

ناموجود

جزئیات کالا

جا بطری نوشیدنی پایه دار بزرگ
Better Home

ویژگی عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 16 سانتی متر - قطر : 12 سانتی متر - ارتفاع : 50 سانتیمتر - جنس : چوب, بلور - حجم : 2 لیتر - وزن : 3800 گرم - ابعاد بسته بندی : 40*27*18

ناموجود

جزئیات کالا