خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

استند نان تست و مربا خوری

ویژگی عمومی طول : 32 سانتی متر - عرض : 14 سانتی متر - جنس : استیل - وزن : 800 گرم

580,000 تومان

جا یخی استیل

ویژگی عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 13 سانتی متر - طرحدار - ارتفاع : 16 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 700 گرم

460,000 تومان

کلمن شیشه ای مجلل

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 63 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - قطر پایه : 18 سانتیمتر - وزن : 3600 گرم

1,400,000 تومان

ظرف پذیرایی (جا یخی) بلور

ویژگی عمومی قطر : 19 سانتی متر - قطر دهنه : 23 سانتیمتر - دسته دار - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : چوب, بلور - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1200 گرم

430,000 تومان

سینی آینه ای مجلل

ویژگی عمومی قطر : 55 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 5000 گرم

1,750,000 تومان

سینی رولت بامبو
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 30 سانتی متر - عرض : 13 سانتیمتر - جنس بدنه : بامبو - وزن : 240 گرم

35,000 تومان

سینی رولت بامبو
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 36 سانتی متر - عرض : 15 سانتیمتر - جنس بدنه : بامبو - وزن : 300 گرم

47,000 تومان

سینی مربع بامبو
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 25 سانتیمتر - جنس بدنه : بامبو - وزن : 300 گرم

55,000 تومان

سینی مربع بامبو
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 20 سانتیمتر - جنس بدنه : بامبو - وزن : 250 گرم

36,000 تومان

سینی دسته دار بامبو
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 35 سانتی متر - عرض : 25 سانتیمتر - ارتفاع : 3 سانتیمتر - جنس بدنه : بامبو - وزن : 600 گرم

56,000 تومان

جا بطری نوشیدنی پایه دار کوچک
Better Home

ویژگی عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 16 سانتی متر - قطر : 9 سانتی متر - ارتفاع : 40 سانتیمتر - جنس : چوب, بلور - حجم : 1 لیتر - وزن : 3100 گرم - ابعاد بسته بندی : 28*26*18

340,000 تومان

جا بطری نوشیدنی پایه دار بزرگ
Better Home

ویژگی عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 16 سانتی متر - قطر : 12 سانتی متر - ارتفاع : 50 سانتیمتر - جنس : چوب, بلور - حجم : 2 لیتر - وزن : 3800 گرم - ابعاد بسته بندی : 40*27*18

360,000 تومان