خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

اردور خوری تمام استیل بزرگ

ویژگی عمومی طول : 37 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - ارتفاع : 3 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 250 گرم

180,000 تومان

اردور خوری تمام استیل متوسط

ویژگی عمومی طول : 29 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - ارتفاع : 3 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 200 گرم

140,000 تومان

اردور خوری تمام استیل کوچک

ویژگی عمومی طول : 21 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - ارتفاع : 3 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 200 گرم

98,000 تومان

اردور خوری سرامیکی
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 9 سانتی متر - جنس : سرامیک - وزن : 100 گرم

10,000 تومان

اردور خوری سرامیکی
Better Home

ویژگی عمومی طول : 9 سانتی متر - عرض : 9 سانتی متر - جنس : سرامیک - وزن : 100 گرم

10,000 تومان