خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

اردور خوری بلور به همراه کارد
Better Home

ویژگی عمومی طول : 31 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - ارتفاع : 25 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 20*23*23

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری دو طبقه استیل
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 17 سانتی متر - ارتفاع : 28 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 600 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 6*18*18

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح برگ کوچک
Better Home

ویژگی عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - طرحدار - عمق : 200 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 2*9*20

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح برگ بزرگ
Better Home

ویژگی عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 10 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 300 گرم - ابعاد بسته بندی : 6*10*26

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح ماهی بلند نقره ای
Better Home

ویژگی عمومی طول : 35 سانتی متر - عرض : 12 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 600 گرم - ابعاد بسته بندی : 9*20*40

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خورری سرامیکی طرح ماهی کوچک نقره ای
Better Home

ویژگی عمومی طول : 23 سانتی متر - عرض : 16 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 600 گرم - ابعاد بسته بندی : 9*20*27

50,000 تومان

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح ماهی بزرگ نقره ای
Better Home

ویژگی عمومی طول : 29 سانتی متر - عرض : 23 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 1000 گرم - ابعاد بسته بندی : 9*34*28

ناموجود

جزئیات کالا

کاسه طرح ماهی کوچک سرامیکی نقره ای
Better Home

ویژگی عمومی طول : 16 سانتی متر - عرض : 12 سانتی متر - ارتفاع : 6 سانتیمتر - جنس : سرامیک - وزن : 400 گرم - ابعاد بسته بندی : 10*20*17

ناموجود

جزئیات کالا

کاسه طرح ماهی بزرگ سرامیکی نقره ای
Better Home

ویژگی عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 15 سانتی متر - ارتفاع : 8 سانتیمتر - جنس : سرامیک - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 13*20*27

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح آناناس طلایی کوچک
Better Home

ویژگی عمومی طول : 14 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 200 گرم - ابعاد بسته بندی : 8*11*20

30,000 تومان

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح آناناس طلایی بزرگ
Better Home

ویژگی عمومی طول : 18 سانتی متر - عرض : 10 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 300 گرم - ابعاد بسته بندی : 7*23*15

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح آناناس سفید کوچک
Better Home

ویژگی عمومی طول : 14 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 200 گرم - ابعاد بسته بندی : 8*11*20

25,000 تومان

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح آناناس سفید بزرگ
Better Home

ویژگی عمومی طول : 18 سانتی متر - عرض : 10 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 300 گرم - ابعاد بسته بندی : 7*23*15

35,000 تومان

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 9 سانتی متر - جنس : سرامیک - وزن : 100 گرم

10,000 تومان

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی
Better Home

ویژگی عمومی طول : 9 سانتی متر - عرض : 9 سانتی متر - جنس : سرامیک - وزن : 100 گرم

10,000 تومان

جزئیات کالا

ظرف طرح گنجشک متوسط سرامیکی
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 14 سانتی متر - جنس : سرامیک - وزن : 300 گرم

ناموجود

جزئیات کالا