خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

پاسماوری (بانکه) چند وجهی شیشه ای کوچک

ویژگی عمومی قطر : 6 سانتی متر - قطر دهنه : 7 سانتیمتر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 300 گرم

150,000 تومان

پاسماوری (بانکه) چند وجهی شیشه ای متوسط

ویژگی عمومی قطر : 10 سانتی متر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 14 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 400 گرم

170,000 تومان

پاسماوری (بانکه) چند وجهی شیشه ای بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 13 سانتی متر - قطر دهنه : 11 سانتیمتر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 700 گرم

230,000 تومان

پاسماوری (بانکه) بیضی کوچک بلور طرح لوزی

ویژگی عمومی قطر : 13 سانتی متر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 700 گرم

260,000 تومان

پاسماوری (بانکه) بیضی بزرگ بلور طرح لوزی

ویژگی عمومی قطر : 15 سانتی متر - طرحدار - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 900 گرم

360,000 تومان

پاسماوری (بانکه) خمره ای بزرگ بلور

ویژگی عمومی قطر : 22 سانتی متر - ارتفاع : 2 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1500 گرم

690,000 تومان

پاسماوری (بانکه) خمره ای متوسط بلور

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1400 گرم

498,000 تومان

پاسماوری (بانکه) خمره ای کوچک بلور

ویژگی عمومی قطر : 18 سانتی متر - ارتفاع : 14 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 800 گرم

398,000 تومان

ست پاسماوری (بانکه) بلور

ویژگی عمومی طول : 32 سانتی متر - عرض : 12 سانتی متر - قطر : 9 سانتی متر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1100 گرم

520,000 تومان

ست پاسماوری(بانکه) باطرح شاخ گوزن به همراه سینی

ویژگی عمومی طول : 42 سانتی متر - عرض : 18 سانتی متر - قطر : 8 سانتی متر - ارتفاع : 28 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم

670,000 تومان

پاسماوری (بانکه) تمام استیل شاخ گوزن

ویژگی عمومی قطر : 15 سانتی متر - قطر دهنه : 15 سانتیمتر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 600 گرم

290,000 تومان

پاسماوری (بانکه) تمام استیل بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 10 سانتی متر - قطر دهنه : 10 سانتیمتر - طرحدار - ارتفاع : 15 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 300 گرم

150,000 تومان

پاسماوری (بانکه) تمام استیل کوچک

ویژگی عمومی قطر : 10 سانتی متر - قطر دهنه : 10 سانتیمتر - طرحدار - ارتفاع : 12 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 200 گرم

120,000 تومان

پاسماوری (بانکه) تمام استیل پهن

ویژگی عمومی قطر : 13 سانتی متر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - طرحدار - ارتفاع : 10 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 200 گرم

130,000 تومان

پاسماوری (بانکه) گرد بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 8 سانتی متر - ارتفاع : 32 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1100 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 34*18*18

145,000 تومان

ست ظروف مواد غذایی
Better Home

ویژگی های عمومی جنس بدنه : پلاستیک - وزن : 1107 گرم - ابعاد بسته بندی : 19*15*30 سانتیمتر

90,000 تومان

ست ظروف مواد غذایی
Better Home

ویژگی های عمومی جنس بدنه : پلاستیک - وزن : 1000 گرم - ابعاد بسته بندی : 11*22*28

110,000 تومان