خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

ست ظروف مواد غذایی
Better Home

ویژگی های عمومی جنس بدنه : پلاستیک - وزن : 1107 گرم - ابعاد بسته بندی : 19*15*30 سانتیمتر

90,000 تومان

جزئیات کالا

ست ظروف مواد غذایی
Better Home

ویژگی های عمومی جنس بدنه : پلاستیک - وزن : 1000 گرم - ابعاد بسته بندی : 11*22*28

110,000 تومان

جزئیات کالا

پاسماوری (بانکه) بیضی کوچک بلور
Better Home

ویژگی عمومی طول : 10 سانتی متر - عرض : 7 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 700 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 18*16*16

ناموجود

جزئیات کالا

پاسماوری (بانکه) بیضی متوسط بلور
Better Home

ویژگی عمومی طول : 15 سانتی متر - عرض : 10 سانتی متر - ارتفاع : 16 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 930 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 17*19*19

ناموجود

جزئیات کالا

پاسماوری (بانکه) بیضی بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی طول : 17 سانتی متر - عرض : 12 سانتی متر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1200 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 19*19*23

ناموجود

جزئیات کالا

پاسماوری (بانکه) گرد کوچک بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 8 سانتی متر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 720 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 20*17*17

ناموجود

جزئیات کالا

پاسماوری (بانکه) گرد متوسط بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 8 سانتی متر - ارتفاع : 26 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 970 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 29*18*18

ناموجود

جزئیات کالا

پاسماوری (بانکه) گرد بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 8 سانتی متر - ارتفاع : 32 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1100 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 34*18*18

145,000 تومان

جزئیات کالا