خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

شیرینی خوری و کیک خوری بی پایه برنز با درب بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 29 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1000 گرم - ابعاد بسته بندی : 29*21*21

70,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری و کیک خوری بی پایه برنز با درب بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 30 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1550 گرم - ابعاد بسته بندی : 34*26*26

110,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری و کیک خوری بی پایه برنز با درب بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 24 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1300 گرم - ابعاد بسته بندی : 24*27*27

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری و کیک خوری پایه دار برنز با درب بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 33 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1600 گرم - ابعاد بسته بندی : 27*26*26

108,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری (کیک خوری) گرد متوسط بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1000 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 19*22*22

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری (کیک خوری) گرد بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1300 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 21*24*24

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری (کیک خوری) مربع متوسط بلور
Better Home

ویژگی عمومی طول : 17 سانتی متر - عرض : 17 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1200 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 16*20*20

175,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری(کیک خوری) مربع بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی طول : 22 سانتی متر - عرض : 22 سانتی متر - ارتفاع : 18 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 19*25*25

245,000 تومان

جزئیات کالا

کیک خوری (شیرینی خوری) بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 29 سانتی متر - ارتفاع : 18 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 2400 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 22*31*31

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری بلور به همراه کارد
Better Home

ویژگی عمومی طول : 31 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - ارتفاع : 25 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 20*23*23

ناموجود

جزئیات کالا

لیوان پایه دار (گیلاس،جام) بلور مدل پیاچنزا
RASTAL

ویژگی عمومی قطر : 4 سانتی متر - ارتفاع : 24 سانتیمتر - جنس : بلور - وزن : 250 گرم - توصیحات : تعداد در جعبه 3 عدد - ابعاد بسته بندی : 8*24*24

ناموجود

جزئیات کالا

لیوان پایه دار (گیلاس، جام) پایه مشکی مدل الیکا
ELICA

ویژگی عمومی قطر : 7 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : بلور - وزن : 450 گرم - توصیحات : تعداد در بسته 6 عدد - ابعاد بسته بندی : 23*20*29

115,000 تومان

جزئیات کالا

لیوان پایه دار (گیلاس،جام) بلور مدل الیکا
ELICA

ویژگی عمومی قطر : 9 سانتی متر - ارتفاع : 22 سانتیمتر - جنس : بلور - وزن : 450 گرم - توصیحات : تعداد در جعبه 6 عدد - ابعاد بسته بندی : 23*20*30

ناموجود

جزئیات کالا

بستنی خوری و مارتینی بلور پایه کج
ELICA

ویژگی عمومی قطر : 12 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : بلور - وزن : 500 گرم - توصیحات : تعداد درون جعبه 6 عدد - ابعاد بسته بندی : 20*24*37

130,000 تومان

جزئیات کالا

لیوان دسته دار بلور
ELICA

ویژگی عمومی قطر : 8 سانتی متر - دسته دار - ارتفاع : 17 سانتیمتر - جنس : بلور - وزن : 350 گرم - توصیحات : ظرفیت 400 سی سی

ناموجود

جزئیات کالا

پارچ بلور مدل الیکا
ELICA

ویژگی عمومی قطر : 11 سانتی متر - دسته دار - ارتفاع : 19 سانتیمتر - جنس : بلور - وزن : 450 گرم - توصیحات : جحم1/5 لیتر - ابعاد بسته بندی : 20*14*14

ناموجود

جزئیات کالا

پارچ گلدانی بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 6 سانتی متر - ارتفاع : 22 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 970 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 26*18*18

ناموجود

جزئیات کالا

جا يخی بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 15 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1600 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 28*20*20

ناموجود

جزئیات کالا