خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

حوله حمام کودک عروسکی طرح فیل

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 700 گرم - اقلام داخل بسته : عروسک، حوله - ابعاد بسته بندی : 6*20*26

ناموجود

حوله حمام کودک عروسکی طرح ستاره
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 560 گرم - اقلام داخل بسته : عروسک ، حوله - ابعاد بسته بندی : 9*26*18

69,000 تومان

حوله حمام کودک عروسکی طرح توپی
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 560 گرم - اقلام داخل بسته : عروسک ، حوله - ابعاد بسته بندی : 9*26*18

75,000 تومان

ست حمام کادویی مدل Rosemary (لیف اسفنجی با روکش حوله - لیف توری بلند-برس مو چوبی -سربند حوله ای- حوله)
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 400 گرم - اقلام داخل بسته : لیف اسفنجی با روکش حوله - لیف توری بلند-برس مو چوبی -سربند حوله ای- حوله - ابعاد بسته بندی : 5*21*29

ناموجود

ست حمام کادویی مدل Rosemary (لیف اسفنجی با روکش حوله - سنگ پا - -لیف بلند کنفی)
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 260 گرم - اقلام داخل بسته : لیف اسفنجی با روکش حوله - سنگ پا-لیف بلند کنفی - ابعاد بسته بندی : 5*17*20

38,000 تومان

ست حمام کادویی مدل Rosemary (لیف توری -حوله- برس چوبی- لیف بلند کنفی)
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 400 گرم - اقلام داخل بسته : لیف توری -حوله- برس چوبی- لیف بلند کنفی - ابعاد بسته بندی : 5*21*29

87,000 تومان

ست حمام کادویی کوچک مدلRosemary (لیف-سنگ پا- سربند حوله ای )
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 200 گرم - اقلام داخل بسته : لیف اسفنجی حمام-سنگ پا-لیف توری طرح گل- تل حوله ای حمام - ابعاد بسته بندی : 5*20*17

34,000 تومان

ست حمام کادویی مدل Rosemary (لیف توری بلند -سربند حوله ای -حوله)
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 350 گرم - اقلام داخل بسته : لیف توری بلند -سربند حوله ای -حوله - ابعاد بسته بندی : 5*25*25

74,000 تومان

ست حمام کادویی مربع بزرگ مدل Rosemary(حوله، لیف ، برس مو چوبی، دمپایی حمام)
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 600 گرم - اقلام داخل بسته : حوله، لیف توری پشت، برس مو چوبی، دمپایی حمام، لیف حوله ای - ابعاد بسته بندی : 7*30*30

99,000 تومان

ست حمام کادوئی مدل Rosemary
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 300 گرم - اقلام داخل بسته : سنگ پا- لیف حمام توری - برس مو چوبی - لیف حوله ای پشت - ابعاد بسته بندی : 29*12

ناموجود

ست حمام کادویی مدل Rosemary(حوله -لیف-برس مو چوبی)
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 450 گرم - اقلام داخل بسته : حوله روشویی-لیف اسفنجی بند دار-لیف پشت حوله ای-برس مو چوبی - ابعاد بسته بندی : 29*21

57,000 تومان

ست حمام کادویی مدل Rosemary(حوله -لیف -سر بند حوله ای-برس مو چوبی)
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 600 گرم - اقلام داخل بسته : حوله روشویی -لیف اسفنجی با روکش کنف -لیف توری پشت-لیف توری-لیف حوله ای پشت-لیف اسفنج حوله ای-سر بند حوله ای-برس مو چوبی - ابعاد بسته بندی : 30*30

ناموجود

ست حمام کادویی مدلRosemary (لیف - حوله -سنگ پا )
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 500 گرم - اقلام داخل بسته : لیف اسفنج حوله ای -دو عدد حوله دستی -سنگ پا - ابعاد بسته بندی : 29*21

66,000 تومان

ست حمام کادوئی مدل Rosemary(لیف-حوله )
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 450 گرم - اقلام داخل بسته : لیف حمام توری -لیف اسفنجی حوله ای -لیف پشت حوله ای -حوله دستی-لیف لایه بردار - ابعاد بسته بندی : 29*21 سانتی متر

59,000 تومان

ست حمام کادویی مدل Rosemary(لیف حمام اسفنجی با روکش حوله -سنگ پا- لیف - برس مو چوبی )
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 300 گرم - اقلام داخل بسته : لیف حمام اسفنجی با روکش حوله  -سنگ پا- لیف حمام توری - برس مو چوبی - لیف پشت اسفنجی با روکش حوله - ابعاد بسته بندی : 29*21

ناموجود

ست حمام کادویی مدل Rosemary (لیف - سنگ پا -برس مو چوبی)
Rosemary

ویژگی عمومی وزن بسته بندی : 350 گرم - اقلام داخل بسته : لیف حمام اسفنجی با روکش کنف - سنگ پا - لیف توری لایه بردار-برس مو چوبی - ابعاد بسته بندی : 20*17

ناموجود

ست حمام مسافرتی مدل Rosemary (لیف اسفنجی با روکش حوله - لیف بلند توری- برس چوبی-حوله کلاهی)
Rosemary

ویژگی عمومی طول : 26 سانتیمتر - عرض : 16 سانتی متر - وزن بسته بندی : 240 گرم - اقلام داخل بسته : لیف اسفنجی با روکش حوله - لیف بلند توری- برس چوبی-حوله کلاهی

ناموجود

حوله رو شویی
Better Home

مشخصات فنی طول : 80 سانتی متر - عرض : 30 سانتی متر - وزن : 105 گرم - جنس : نخ پنبه

20,000 تومان

حوله حمام مدل Rosemary
Rosemary

ویژگی عمومی طول : 145 سانتیمتر - عرض : 70 سانتی متر - جنس : نخ پنبه - وزن بسته بندی : 500 گرم

72,000 تومان

حوله روشویی مدل Rosemary
Rosemary

ویژگی عمومی طول : 73 سانتیمتر - عرض : 33 سانتی متر - جنس : نخ پنبه - وزن بسته بندی : 100 گرم

22,000 تومان

حوله روشویی مدل Rosemary
Rosemary

ویژگی عمومی طول : 80 سانتیمتر - عرض : 30 سانتی متر - جنس : نخ پنبه - وزن بسته بندی : 100 گرم

22,000 تومان

حوله رو شویی

ویژگی عمومی طول : 75 سانتیمتر - عرض : 35 سانتی متر - جنس : نخ پنبه - وزن بسته بندی : 100 گرم

28,000 تومان

حوله حمام

ویژگی عمومی طول : 140 سانتیمتر - عرض : 70 سانتی متر - جنس : حوله ای - وزن بسته بندی : 320 گرم

86,000 تومان