خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

جا دستمال طرح گل رز فلزی
Better Home

مشخصات فنی طول : 16 سانتی متر - عرض : 6 سانتی متر - جنس : فلز - وزن : 150 گرم - ارتفاع : 10 سانتی متر

20,000 تومان

جا دستمال طرح برگ فلزی
Better Home

مشخصات فنی طول : 14 سانتی متر - عرض : 6 سانتی متر - جنس : فلز - وزن : 200 گرم - ارتفاع : 14 سانتی متر

30,000 تومان

جا دستمال طرح گل مربع فلزی
Better Home

مشخصات فنی طول : 14 سانتی متر - عرض : 6 سانتی متر - جنس : فلز - وزن : 220 گرم - ارتفاع : 14 سانتی متر

20,000 تومان

جا دستمال طرح ترمه فلزی
Better Home

مشخصات فنی طول : 14 سانتی متر - عرض : 5 سانتی متر - جنس : فلز - وزن : 150 گرم - ارتفاع : 14 سانتی متر - ابعاد بسته بندی : 7*16*16

30,000 تومان

زیر بشقابی و زیر فنجانی
Better Home

مشخصات فنی طول : 46 سانتی متر - عرض : 31 سانتی متر - وزن : 600 گرم - توضیحات : 6 عدد زیر بشقابی 46*31 و 6 عدد زیر لیوانی 10*10 - تعداد در بسته : 6

59,000 تومان

زیر بشقابی طرح شاخه

مشخصات فنی طول : 45 سانتی متر - عرض : 30 سانتی متر - وزن : 500 گرم - تعداد در بسته : 6 عدد

58,000 تومان

زیر بشقابی طرح گل

مشخصات فنی طول : 45 سانتی متر - عرض : 30 سانتی متر - وزن : 500 گرم - تعداد در بسته : 6 عدد

59,000 تومان

زیر بشقابی ساده

مشخصات فنی طول : 45 سانتی متر - عرض : 30 سانتی متر - وزن : 500 گرم - تعداد در بسته : 6 عدد

58,000 تومان

زیر بشقابی طرح گل طلایی

مشخصات فنی طول : 45 سانتی متر - عرض : 30 سانتی متر - وزن : 500 گرم - تعداد در بسته : 6 عدد

90,000 تومان

زیر بشقابی طرح گل نقره ای

مشخصات فنی طول : 45 سانتی متر - عرض : 30 سانتی متر - وزن : 500 گرم - تعداد در بسته : 6 عدد

90,000 تومان

زیر بشقابی طرح ترنج طلایی

مشخصات فنی طول : 45 سانتی متر - عرض : 30 سانتی متر - وزن : 500 گرم - تعداد در بسته : 6 عدد

90,000 تومان

زیر بشقابی طرح ترنج نقره ای

مشخصات فنی طول : 45 سانتی متر - عرض : 30 سانتی متر - وزن : 500 گرم - تعداد در بسته : 6 عدد

90,000 تومان

زیر بشقابی طرح لوزی طلایی

مشخصات فنی طول : 45 سانتی متر - عرض : 30 سانتی متر - وزن : 500 گرم - تعداد در بسته : 6 عدد

90,000 تومان

زیر بشقابی طرح لوزی نقره ای

مشخصات فنی طول : 45 سانتی متر - عرض : 30 سانتی متر - وزن : 500 گرم - تعداد در بسته : 6 عدد

90,000 تومان

زیر بشقابی بامبو طرح حصیری
Better Home

مشخصات فنی طول : 18 سانتی متر - عرض : 18 سانتی متر - جنس : بامبو - وزن : 100 گرم

15,000 تومان

زیر بشقابی بامبو طرح ماهی بزرگ
Better Home

مشخصات فنی طول : 17 سانتی متر - عرض : 17 سانتی متر - جنس : بامبو - وزن : 100 گرم

15,000 تومان

زیر بشقابی بامبو نقشدار
Better Home

مشخصات فنی طول : 13 سانتی متر - عرض : 13 سانتی متر - جنس : بامبو - وزن : 100 گرم

15,000 تومان

زیر بشقابی بامبو طرح سیب
Better Home

مشخصات فنی طول : 13 سانتی متر - عرض : 13 سانتی متر - جنس : بامبو - وزن : 100 گرم

10,000 تومان