خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

ساعت دیواری لوکس بیضی عدد یونانی
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : بیضی - صفحه : طرحدار - قطر : 60 سانتی متر - وزن : 2400 گرم - ابعاد بسته بندی : 10*45*65

795,000 تومان

ساعت دیواری لوکس گرد عدد یونانی با طرح اسلیمی
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره طرح دار - صفحه : طرحدار - قطر : 80 سانتی متر - وزن : 9500 گرم - ابعاد بسته بندی : 15*86*86

1,285,000 تومان

ساعت دیواری گرد دور قهوه ای عدد انگلیسی
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 60 سانتی متر - وزن : 2100 گرم - ابعاد بسته بندی : 6*60*60

157,000 تومان

ساعت دیواری عدد یونانی فرفورژه

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 50 سانتی متر - وزن : 1500 گرم

330,000 تومان

ساعت دیواری لوکس قاب آینه

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 55 سانتی متر - وزن : 2100 گرم

370,000 تومان

ساعت دیواری آینه دار طرح گل

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 50 سانتی متر - وزن : 1400 گرم

310,000 تومان

ساعت دیواری طرح دار آینه ای

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 55 سانتی متر - وزن : 1700 گرم

310,000 تومان

ساعت دیواری آینه کاری گرد

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 55 سانتی متر - وزن : 1500 گرم

310,000 تومان

ساعت دیواری قهوه ای دور پهن عدد انگلیسی
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 55 سانتی متر - وزن : 1500 گرم - ابعاد بسته بندی : 6*58*56

330,000 تومان

ساعت دیواری ثانیه دار مدل YWDC
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 56 سانتی متر - وزن : 3000 گرم - ابعاد بسته بندی : 8*63*58

180,000 تومان

ساعت دیواری دور قهوه ای دماسنج دار
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - صفحه : طرحدار - دماسنج - قطر : 40 سانتی متر - وزن : 1300 گرم - ابعاد بسته بندی : 8*43*40

270,000 تومان

ساعت دیواری دور قهوه ای عدد یونانی
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 35 سانتی متر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 6*38*36

56,000 تومان

ساعت دیواری گرد دور کرم عدد انگلیسی
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*32*32

54,000 تومان

ساعت دیواری گرد دور کرم عدد یونانی
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*32*32

54,000 تومان

ساعت دیواری گرد دور قهوه ای عدد انگلیسی
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 45 سانتی متر - وزن : 1400 گرم - ابعاد بسته بندی : 6*18*18

110,000 تومان

ساعت دیواری با طرح نقشه جهان
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - صفحه : طرحدار - قطر : 40 سانتی متر - وزن : 850 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*40*40

68,000 تومان

ساعت دیواری گرد دور کرم با طرح میوه
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : دیواری - نمایشگر : عقربه ای - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - صفحه : طرحدار - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 750 گرم

53,000 تومان

قاب فامیلی 5 فریم ساعت دار
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 49 سانتی متر - عرض : 46 سانتی متر - وزن : 1060 گرم - جنس : پلی استر - ابعاد بسته بندی : 4*48*50

73,000 تومان

قاب عکس 4 فریم با ساعت بیضی 15*10
Better Home

ویژگی های عمومی وزن : 1000 گرم - جنس : پلی استر - مورد مصرف : عکس - ابعاد بسته بندی : 5*51*26

59,000 تومان

قاب عکس 5 فریم خانواده ساعت دار 18*13
Better Home

ویژگی های عمومی وزن : 860 گرم - جنس : پلی استر - مورد مصرف : عکس - ابعاد بسته بندی : 5*31*44

57,000 تومان

قاب عکس 4 فریم با ساعت گرد 18*13
Better Home

ویژگی های عمومی وزن : 1200 گرم - جنس : پلی استر - مورد مصرف : عکس - ابعاد بسته بندی : 5*48*35

64,000 تومان