خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

ساعت شنی رومیزی طرح چوب
Better Home

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - جنس قاب : چوب, شیشه, فلزی - ارتفاع : 30 سانتیمتر - قطر : 13 سانتی متر - وزن : 900 گرم - ابعاد بسته بندی : 35*19*19

180,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی طرح گل
Better Home

ویژگی های عمومی نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : فلزی - شکل قاب : طرحدار - صفحه : طرحدار - قطر : 15 سانتی متر - وزن : 310 گرم

36,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی مشکی

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 12 سانتی متر - وزن : 360 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*14*16

83,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی طرح چوب

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 12 سانتی متر - وزن : 400 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*14*16

83,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی کرم

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 12 سانتی متر - وزن : 360 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*14*16

83,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی سفید

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 15 سانتی متر - وزن : 350 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*14*16

83,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی طرح دار

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 12 سانتی متر - وزن : 400 گرم - ابعاد بسته بندی : 6*13*16

83,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی گرد

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره طرح دار - قطر : 14 سانتی متر - وزن : 270 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*17*17

59,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 14 سانتی متر - وزن : 300 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*17*17

59,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی گرد

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : دایره - قطر : 15 سانتی متر - وزن : 220 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*16*16

42,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی طرح مربع

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : مربع - طول : 16 سانتیمتر - عرض : 16 سانتیمتر - وزن : 500 گرم

46,000 تومان

ساعت رومیزی به همراه قاب عکس

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : مربع - طول : 18 سانتیمتر - عرض : 18 سانتیمتر - وزن : 500 گرم - ابعاد بسته بندی : 6*19*19

80,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی طرح خانه

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : طرحدار - طول : 13 سانتیمتر - عرض : 16 سانتیمتر - وزن : 250 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*17*17

44,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی کودک طرح عروسکی

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلاستیک - شکل قاب : مربع - طول : 8 سانتیمتر - عرض : 9 سانتیمتر - وزن : 120 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*11*11

31,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی کودک طرح بیضی

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : طرحدار - ارتفاع : 15 سانتیمتر - قطر : 13 سانتی متر - وزن : 150 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*12*16

32,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی کودک طرح فیل

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : طرحدار - ارتفاع : 10 سانتیمتر - قطر : 8 سانتی متر - وزن : 200 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*14*14

33,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی کودک طرح پرنده

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : طرحدار - قطر : 8 سانتی متر - وزن : 150 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*15*15

36,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی کودک طرح خروس

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : طرحدار - قطر : 8 سانتی متر - وزن : 160 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*14*14

36,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی کودک طرح مینیمون

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : طرحدار - قطر : 12 سانتی متر - وزن : 200 گرم - ابعاد بسته بندی : 5*15*18

41,000 تومان

ساعت زنگ دار رومیزی کودک طرح مینیمون

ویژگی های عمومی کاربرد : رومیزی - نمایشگر : عقربه ای - زنگدار - جنس قاب : پلي استر - شکل قاب : طرحدار - قطر : 10 سانتی متر - وزن : 150 گرم - ابعاد بسته بندی : 135*13*13

32,000 تومان