خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

استند نان تست و مربا خوری

ویژگی عمومی طول : 32 سانتی متر - عرض : 14 سانتی متر - جنس : استیل - وزن : 800 گرم

580,000 تومان

جا یخی استیل

ویژگی عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 13 سانتی متر - طرحدار - ارتفاع : 16 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 700 گرم

460,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) طلایی بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

320,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری ) نقره ای بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

320,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری)طلایی بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

630,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) نقره ای بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

630,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

130,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه ساکا نقره ای براق

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

130,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 25 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

شیرینی خوری کریستال کوچک با پایه ایتالیا نیکل

ویژگی های عمومی ارتفاع : 10 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 600 گرم - قطر پایه : 8 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

97,000 تومان

شیرینی خوری کریستال کوچک با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 10 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 600 گرم - قطر پایه : 8 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

97,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی کوچک با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 330 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

ناموجود

شیرینی خوری بلور شامپاینی کوچک با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 330 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

83,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر : 31 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

280,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر : 31 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

292,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی ارتفاع : 29 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 900 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

292,000 تومان

کلمن شیشه ای مجلل

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 63 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - قطر پایه : 18 سانتیمتر - وزن : 3600 گرم

1,400,000 تومان

پارچ بلور مجلل

ویژگی عمومی قطر : 6 سانتی متر - ارتفاع : 22 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 970 گرم

350,000 تومان

ظرف پذیرایی (میوه خوری) بلور طرح دار

ویژگی عمومی قطر : 26 سانتی متر - قطر دهنه : 26 سانتیمتر - طرحدار - ارتفاع : 13 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم

760,000 تومان

ظرف پذیرایی (جا یخی) بلور

ویژگی عمومی قطر : 19 سانتی متر - قطر دهنه : 23 سانتیمتر - دسته دار - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : چوب, بلور - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1200 گرم

430,000 تومان

ظرف پذیرایی (میوه خوری، شکلات خوری) پایه دار بلور

ویژگی های عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 23 سانتی متر - وزن : 1300 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور

498,000 تومان

ظرف پذیرایی (میوه خوری) پایه دار جیوه ای مجلل

ویژگی های عمومی قطر : 34 سانتی متر - ارتفاع : 41 سانتی متر - وزن : 4500 گرم - قطر پایه : 17 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور

1,700,000 تومان

شیرینی خوری و کیک خوری پایه دار برنز با درب بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 33 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1600 گرم - ابعاد بسته بندی : 27*26*26

108,000 تومان

شیرینی خوری درب دار کوچک کهنه کاری شده
Better Home

ویژگی های عمومی عمق : 5 سانتی متر - قطر : 20 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - جنس : فلز - طرحدار - ابعاد بسته بندی : 8*21*30 سانتی متر

ناموجود