خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

شمعدان لاله (جاشمعی) کاراکاس شامپاینی پایه ایتالیا آنتیک در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : فلز, بلور - توصیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

309,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جاشمعی) کاراکاس شامپاینی پایه ایتالیا نیکل در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : فلز, بلور - توصیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

309,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جاشمعی) کاراکاس شامپاینی پایه نخل نیکل در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : بلور - توصیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

291,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جاشمعی) کاراکاس شامپاینی پایه نخل آنتیک در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : فلز, بلور - توصیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

291,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جا شمعی) کاراکاس جیوه ای با پایه نخل آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 22 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 500 گرم - قطر دهنه : 11 سانتیمتر

105,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جاشمعی) کاراکاس جیوه ای پایه نخل آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 26 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 9 سانتیمتر - وزن : 700 گرم - قطر دهنه : 12 سانتیمتر

115,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جا شمعی) کاراکاس شامپاینی پایه لیانا آنتیک در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : بلور - توصیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

309,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جاشمعی) کاراکاس شامپاینی پایه ساکا آنتیک در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : فلز, بلور - توصیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

291,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جا شمعی) کاراکاس جیوه ای با پایه ساکا آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 26 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 650 گرم - قطر دهنه : 12 سانتیمتر

129,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جاشمعی) پیچی جیوه ای با پایه بیتا آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 19 سانتیمتر - قطر : 9 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 450 گرم

90,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جا شمعی) کاراکاس جیوه ای با پایه بیتا آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 19 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 300 گرم - قطر دهنه : 10 سانتیمتر

82,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جا شمعی) میخک شامپاینی با پایه نخل آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 21 سانتیمتر - قطر : 10 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 9 سانتیمتر - وزن : 580 گرم

110,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جا شمعی) نعل جیوه ای پایه اشرفی آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 24 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 650 گرم - قطر دهنه : 13 سانتیمتر

117,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جا شمعی) نعل جیوه ای پایه نخل آنیتک

مشخصات فنی ارتفاع : 24 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 9 سانتیمتر - وزن : 600 گرم - قطر دهنه : 13 سانتیمتر

117,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله(جا شمعی) خورشیدی پایه نخل آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 22 سانتیمتر - قطر : 10 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 9 سانتیمتر - وزن : 50 گرم - قطر دهنه : 10 سانتیمتر

ناموجود

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جاشمعی)خورشیدی با پایه نخل آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 26 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 9 سانتیمتر - وزن : 700 گرم - قطر دهنه : 10 سانتیمتر

115,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان لاله (جا شمعی) خورشیدی با پایه نخل نقره ای

مشخصات فنی ارتفاع : 26 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 9 سانتیمتر - وزن : 700 گرم - قطر دهنه : 10 سانتیمتر

115,000 تومان

جزئیات کالا

شمعدان (جا شمعی) مشکی کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 40 سانتیمتر - قطر : 10 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 800 گرم

ناموجود

جزئیات کالا