خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

شکلات خوری کریستال مدل پردیس با پایه سرنا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 11 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 2000 گرم - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری کریستال مدل پردیس با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 2000 گرم - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری کریستال مدل پردیس پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 2000 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس،کریستال لهستان

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری کریستال مدل پردیس با پایه نخل آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 2000 گرم - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

190,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری کریستال مدل پردیس با پایه سرنا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 2000 گرم - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری کریستال با پایه ساکا نیکل

ویژگی های عمومی طول : 26 سانتیمتر - عرض : 16 سانتیمتر - قطر پایه : 12 سانتیمتر - ارتفاع : 23 سامتیمتر - وزن : 1100 گرم - جنس : کریستال

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا طلایی

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 19 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 19 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 19 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 19 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی قطر پایه : 12 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

182,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 12 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

182,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 12 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

187,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور با پایه نخل آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 17 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور با پایه نخل نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 17 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

127,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور با پایه ایتالیا نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 17 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 17 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

132,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور با پایه ساکا نقره ای براق

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 17 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

138,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری بلور با پایه ساکا آتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 17 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

138,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری حباب دار طلایی طرح گل و پرنده
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 16 سانتی متر - ارتفاع : 22 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1000 گرم - ابعاد بسته بندی : 25*17*17

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری حباب دار طلایی طرح گل و پرنده
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 13 سانتی متر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1067 گرم - ابعاد بسته بندی : 35*13*13

82,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری حبابدار طلایی طرح گل و پرنده
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 16 سانتی متر - ارتفاع : 31 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1000 گرم - ابعاد بسته بندی : 34*27*27

90,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری حباب دار طلایی طرح گل و پرنده
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 16 سانتی متر - ارتفاع : 37 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1400 گرم - ابعاد بسته بندی : 40*17*17

98,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری حباب دار طلایی طرح گل و پرنده پایه دار
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 17 سانتی متر - ارتفاع : 41 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1100 گرم - ابعاد بسته بندی : 43*28*28

110,000 تومان

جزئیات کالا