خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) طلایی بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

420,000 تومان

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری ) نقره ای بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

420,000 تومان

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری)طلایی بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

830,000 تومان

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) نقره ای بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

830,000 تومان

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

130,000 تومان

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه ساکا نقره ای براق

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 25 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری کریستال کوچک با پایه ایتالیا نیکل

ویژگی های عمومی ارتفاع : 10 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 600 گرم - قطر پایه : 8 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

97,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری کریستال کوچک با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 10 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 600 گرم - قطر پایه : 8 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

97,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری بلور شامپاینی کوچک با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 330 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری بلور شامپاینی کوچک با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 330 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری بلور شامپاینی کوچک با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 330 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

83,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر : 31 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

280,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر : 31 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

292,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی ارتفاع : 29 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 900 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

292,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری و کیک خوری بی پایه برنز با درب بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 29 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1000 گرم - ابعاد بسته بندی : 29*21*21

70,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری و کیک خوری بی پایه برنز با درب بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 30 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1550 گرم - ابعاد بسته بندی : 34*26*26

110,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری و کیک خوری بی پایه برنز با درب بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 24 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1300 گرم - ابعاد بسته بندی : 24*27*27

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری و کیک خوری پایه دار برنز با درب بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 33 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1600 گرم - ابعاد بسته بندی : 27*26*26

108,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری (کیک خوری) گرد متوسط بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1000 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 19*22*22

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری (کیک خوری) گرد بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1300 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 21*24*24

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری (کیک خوری) مربع متوسط بلور
Better Home

ویژگی عمومی طول : 17 سانتی متر - عرض : 17 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1200 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 16*20*20

175,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری(کیک خوری) مربع بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی طول : 22 سانتی متر - عرض : 22 سانتی متر - ارتفاع : 18 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 19*25*25

245,000 تومان

جزئیات کالا

کیک خوری (شیرینی خوری) بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 29 سانتی متر - ارتفاع : 18 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 2400 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 22*31*31

ناموجود

جزئیات کالا