خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) طلایی بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

320,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری ) نقره ای بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

320,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری)طلایی بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

630,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) نقره ای بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

630,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

130,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه ساکا نقره ای براق

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

130,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 25 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

شیرینی خوری کریستال کوچک با پایه ایتالیا نیکل

ویژگی های عمومی ارتفاع : 10 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 600 گرم - قطر پایه : 8 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

97,000 تومان

شیرینی خوری کریستال کوچک با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 10 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 600 گرم - قطر پایه : 8 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

97,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی کوچک با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 330 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

ناموجود

شیرینی خوری بلور شامپاینی کوچک با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 330 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

83,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر : 31 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

280,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر : 31 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

292,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی ارتفاع : 29 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 900 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

292,000 تومان

شیرینی خوری و کیک خوری پایه دار برنز با درب بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 33 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1600 گرم - ابعاد بسته بندی : 27*26*26

108,000 تومان

شیرینی خوری درب دار کوچک کهنه کاری شده
Better Home

ویژگی های عمومی عمق : 5 سانتی متر - قطر : 20 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - جنس : فلز - طرحدار - ابعاد بسته بندی : 8*21*30 سانتی متر

ناموجود