خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

فانوس مشکی مربع چراغ دار طرح گل یخ

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

99,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس مشکی مربع چراغ دار

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

99,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس مشکی مربع چراغ دار طرح قلب

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

99,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس مشکی مربع چراغ دار

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 38 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

99,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل مشکی در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 5800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

406,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل نقره ای در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 5800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

ناموجود

جزئیات کالا

فانوس استیل رزگلد (Rose Gold) در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 5800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

439,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل مشکی مربع در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

421,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل دودی در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو باهم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

421,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل نقره ای مربع در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

421,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل طلایی مربع در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

421,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل طلایی در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

421,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل رزگلد (Rose Gold) مربع در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

449,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل مشکی در دو سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 3800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : دو سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

402,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل نقره ای در دو سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : فلز, شیشه - وزن : 3800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21

268,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل رزگلد (Rose Gold) در دو سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 3800 گرم - ابعاد بسته بندی : 59*20*20 - توصیحات : دو سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

436,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس مشکی طرح هرم در سه سایز مختلف

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 8800 گرم - ابعاد بسته بندی : 71*30*30

773,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل نقره ای طرح هرم در سه سایز مختلف

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 8800 گرم - ابعاد بسته بندی : 71*30*30 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

773,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل رزگلد(RosGold) طرح هرم در سه سایز مختلف

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 8800 گرم - ابعاد بسته بندی : 71*30*30 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

807,300 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل طرح دار در دو سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 37*20*26 - توصیحات : دوسایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

382,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل در دو سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4100 گرم - توصیحات : دو سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

382,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس چوبی سفید در دو سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, چوب, استیل - وزن : 3100 گرم - ابعاد بسته بندی : 49*22*22 - توصیحات : دو سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

329,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس چوبی استیل در دوسایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, چوب, استیل - وزن : 4800 گرم - ابعاد بسته بندی : 75*28*28 - توصیحات : دو سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

564,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس چوبی استیل در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, چوب - وزن : 7800 گرم - ابعاد بسته بندی : 73*30*30 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

693,000 تومان

جزئیات کالا