خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

فانوس مشکی مربع چراغ دار طرح قلب

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

90,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس مشکی مربع چراغ دار

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 38 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

90,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس مشکی مربع چراغ دار طرح گل یخ

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

90,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس مشکی مربع چراغ دار

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

90,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل مشکی در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 5800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

367,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل نقره ای در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 5800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

367,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل رزگلد (Rose Gold) در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 5800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

398,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل مشکی مربع در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

382,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل دودی در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو باهم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

382,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل نقره ای مربع در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

382,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل طلایی در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

382,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل طلایی مربع در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

382,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل رزگلد (Rose Gold) مربع در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

407,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل مشکی در دو سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 3800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20

346,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل رزگلد (Rose Gold) در دو سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 3800 گرم - ابعاد بسته بندی : 59*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

396,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل نقره ای در دو سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : فلز, شیشه - وزن : 3800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

364,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس مشکی طرح هرم در سه سایز مختلف

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 8800 گرم - ابعاد بسته بندی : 71*30*30

702,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل نقره ای طرح هرم در سه سایز مختلف

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 8800 گرم - ابعاد بسته بندی : 71*30*30 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

702,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل رزگلد(RosGold) طرح هرم در سه سایز مختلف

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 8800 گرم - ابعاد بسته بندی : 71*30*30 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

733,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس استیل نقره ای طرح دار در دو سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 37*20*26

346,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس چوبی استیل در دوسایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, چوب, استیل - وزن : 4800 گرم - ابعاد بسته بندی : 75*28*28 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

513,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس چوبی سفید در دو سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, چوب, استیل - وزن : 3100 گرم - ابعاد بسته بندی : 49*22*22 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

299,000 تومان

جزئیات کالا

فانوس چوبی استیل در سه سایز

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, چوب - وزن : 7800 گرم - ابعاد بسته بندی : 73*30*30 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

630,000 تومان

جزئیات کالا