خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

فانوس مشکی مربع چراغ دار طرح گل یخ

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

180,000 تومان

فانوس مشکی مربع چراغ دار

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

180,000 تومان

فانوس مشکی مربع چراغ دار طرح قلب

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

180,000 تومان

فانوس مشکی مربع چراغ دار

مشخصات فنی طول : 13 سانتیمتر - عرض : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 38 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, پلی استر - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 38*14*14

180,000 تومان

فانوس استیل مشکی سایز کوچک

مشخصات فنی طول : 10 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 26 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 550 گرم

160,000 تومان

فانوس استیل مشکی سایز متوسط

مشخصات فنی طول : 14 سانتیمتر - عرض : 14 سانتیمتر - ارتفاع : 39 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 1500 گرم

290,000 تومان

فانوس استیل مشکی سایز بزرگ

مشخصات فنی طول : 19 سانتیمتر - عرض : 19 سانتیمتر - ارتفاع : 50 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 3800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21

370,000 تومان

فانوس استیل رزگلد (Rose Gold) سایز کوچک

مشخصات فنی طول : 10 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 26 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 550 گرم

180,000 تومان

فانوس استیل رزگلد (Rose Gold) در سایز بزرگ

مشخصات فنی طول : 19 سانتیمتر - عرض : 19 سانتیمتر - ارتفاع : 50 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 3800 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21

390,000 تومان

فانوس استیل مشکی مربع سایز کوچک

مشخصات فنی طول : 10 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 600 گرم

160,000 تومان

فانوس استیل مشکی مربع سایز متوسط

مشخصات فنی طول : 14 سانتیمتر - عرض : 14 سانتیمتر - ارتفاع : 40 سانتیمتر - وزن : 1400 گرم

310,000 تومان

فانوس استیل مشکی مربع سایز بزرگ

مشخصات فنی طول : 19 سانتیمتر - عرض : 19 سانتیمتر - ارتفاع : 50 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 2400 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

390,000 تومان

فانوس استیل دودی سایز کوچک

مشخصات فنی طول : 10 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 600 گرم

160,000 تومان

فانوس استیل دودی سایز متوسط

مشخصات فنی طول : 14 سانتیمتر - عرض : 14 سانتیمتر - ارتفاع : 40 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 1400 گرم

310,000 تومان

فانوس استیل دودی سایز بزرگ

مشخصات فنی طول : 19 سانتیمتر - عرض : 19 سانتیمتر - ارتفاع : 50 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 2400 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20

390,000 تومان

فانوس استیل نقره ای مربع سایز کوچک

مشخصات فنی طول : 10 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 600 گرم

160,000 تومان

فانوس استیل نقره ای مربع سایز متوسط

مشخصات فنی طول : 14 سانتیمتر - عرض : 14 سانتیمتر - ارتفاع : 40 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل

310,000 تومان

فانوس استیل نقره ای مربع سایز بزرگ

مشخصات فنی طول : 19 سانتیمتر - عرض : 19 سانتیمتر - ارتفاع : 50 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 2400 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20

390,000 تومان

فانوس استیل طلایی مربع سایز کوچک

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*20*20 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

160,000 تومان

فانوس استیل طلایی سایز بزرگ

مشخصات فنی جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 4000 گرم - ابعاد بسته بندی : 56*21*21 - توصیحات : سه سایز فانوس رو با هم بخر 10 درصد تخفیف بگیر

390,000 تومان