خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

میز بار نوشیدنی آینه ای کوچک

مشخصات فنی طول : 45 سانتیمتر - عرض : 30 سانتیمتر - ارتفاع : 50 سانتیمتر - وزن : 4600 گرم - جنس : فلز

1,800,000 تومان

میز بار نوشیدنی آینه ای بزرگ

مشخصات فنی طول : 58 سانتیمتر - عرض : 44 سانتیمتر - ارتفاع : 60 سانتیمتر - وزن : 5600 گرم - جنس : فلز

2,500,000 تومان

میز تزیینی طرح دار بترهوم

مشخصات فنی ارتفاع : 47 سانتیمتر - قطر : 76 سانتی متر - قطر پایه : 37 سانتیمتر - وزن : 15100 گرم - جنس : فلز

2,950,000 تومان

میز تزیینی طرح گل بترهوم

مشخصات فنی ارتفاع : 37 سانتیمتر - قطر : 78 سانتی متر - قطر پایه : 37 سانتیمتر - وزن : 13480 گرم - جنس : فلز

2,890,000 تومان

میز تزیینی طلایی سه پایه بترهوم سایز کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 46 سانتیمتر - قطر : 40 سانتی متر - وزن : 4600 گرم - جنس : فلز

870,000 تومان

میزتزیینی طلایی سه پایه بترهوم سایز بزرگ

مشخصات فنی ارتفاع : 55 سانتیمتر - قطر : 50 سانتی متر - وزن : 6500 گرم - جنس : فلز

1,230,000 تومان

میز تزیینی طرح موزاییک رنگی بترهوم نیکل

مشخصات فنی ارتفاع : 62 سانتیمتر - قطر : 45 سانتی متر - قطر پایه : 27 سانتیمتر - وزن : 7900 گرم - جنس : فلز

1,490,000 تومان

میز تزیینی طرح موزاییک رنگی بترهوم

مشخصات فنی ارتفاع : 45 سانتیمتر - قطر : 75 سانتی متر - وزن : 12500 گرم - جنس : فلز

2,820,000 تومان

میز تزیینی طرح حکاکی بترهوم نیکل سایز کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 50 سانتیمتر - قطر : 41 سانتی متر - وزن : 5600 گرم - جنس : فلز

950,000 تومان

میز تزیینی طرح حکاکی بترهوم نیکل سایز بزرگ

مشخصات فنی ارتفاع : 56 سانتیمتر - قطر : 48 سانتی متر - وزن : 6600 گرم - جنس : فلز

1,230,000 تومان

میز تزیینی طرح دار فیروزه ای بتر هوم

مشخصات فنی ارتفاع : 59 سانتیمتر - قطر : 49 سانتی متر - قطر پایه : 27 سانتیمتر - وزن : 8200 گرم - جنس : فلز

1,700,000 تومان

میز تزیینی طرح صدف بترهوم

مشخصات فنی ارتفاع : 58 سانتیمتر - قطر : 39 سانتی متر - قطر پایه : 27 سانتیمتر - وزن : 6700 گرم - جنس : فلز

1,400,000 تومان

میز تزیینی طرح آینه کاری بترهوم نیکل

مشخصات فنی ارتفاع : 58 سانتیمتر - قطر : 39 سانتی متر - قطر پایه : 27 سانتیمتر - وزن : 6800 گرم - جنس : فلز

1,400,000 تومان

میز تزیینی طرح آینه کاری بترهوم نقره ای سایز کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 61 سانتیمتر - قطر : 65 سانتی متر - قطر پایه : 30 سانتیمتر - وزن : 11500 گرم - جنس : استیل

2,100,000 تومان

میز تزیینی طرح آینه کاری بترهوم نقره ای سایز بزرگ

مشخصات فنی ارتفاع : 79 سانتیمتر - قطر : 65 سانتی متر - قطر پایه : 30 سانتیمتر - وزن : 12100 گرم - جنس : استیل

2,550,000 تومان

کوسن 40*40 ساده مخمل
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 40 سانتی متر - عرض : 40 سانتی متر - وزن : 520 گرم - جنس پارچه : مخمل - پر شده از : الیاف مصنوعی - زیپ دار - قابليت شست‌ و شو

60,000 تومان

کوسن 40*40ساده مخمل

ویژگی های عمومی طول : 40 سانتی متر - عرض : 40 سانتی متر - وزن : 520 گرم - جنس پارچه : مخمل - پر شده از : الیاف مصنوعی - زیپ دار - قابليت شست‌ و شو

60,000 تومان

کوسن 40*40 طرحدار مخمل
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 40 سانتی متر - عرض : 40 سانتی متر - وزن : 520 گرم - جنس پارچه : مخمل - پر شده از : الیاف مصنوعی - زیپ دار - قابليت شست‌ و شو

70,000 تومان

کوسن 50*50 ساده مخمل

ویژگی های عمومی طول : 50 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر - وزن : 850 گرم - جنس پارچه : مخمل - پر شده از : الیاف مصنوعی - زیپ دار - قابليت شست‌ و شو

70,000 تومان

کوسن 50*50 ساده مخمل
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 50 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر - وزن : 850 گرم - جنس پارچه : مخمل - پر شده از : الیاف مصنوعی - زیپ دار - قابليت شست‌ و شو

70,000 تومان

کوسن 50*50 طرحدار مخمل
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 50 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر - وزن : 850 گرم - جنس پارچه : مخمل - پر شده از : الیاف مصنوعی - زیپ دار - قابليت شست‌ و شو

80,000 تومان