خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

مجسمه دکوری گوزن سرامیکی سفید

مشخصات فنی وزن : 700 گرم - طول : 20 سانتیمتر - عرض : 7 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ارتفاع : 30 سانتیمتر - ابعاد بسته بندی : 16*38*28

ناموجود

مجسمه گوزن سرامیکی سفید

مشخصات فنی وزن : 700 گرم - طول : 20 سانتیمتر - عرض : 6 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ارتفاع : 30 سانتیمتر - ابعاد بسته بندی : 16*38*28

234,000 تومان

مجسمه اسب آبی کوچک
Better Home

مشخصات فنی وزن : 200 گرم - طول : 10 سانتیمتر - جنس : پلی استر - ارتفاع : 6 سانتیمتر - ابعاد بسته بندی : 11*8*8

ناموجود

مجسمه اسب آبی بزرگ
Better Home

مشخصات فنی وزن : 300 گرم - طول : 17 سانتیمتر - جنس : پلی استر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - ابعاد بسته بندی : 22*10*10

ناموجود

مجسمه کبوتر نقره ای بزرگ
Better Home

مشخصات فنی وزن : 300 گرم - طول : 16 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ارتفاع : 9 سانتیمتر - ابعاد بسته بندی : 15*13*21

ناموجود

مجسمه کبوتر نقره ای کوچک
Better Home

مشخصات فنی وزن : 200 گرم - طول : 13 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ارتفاع : 8 سانتیمتر - ابعاد بسته بندی : 12*10*17

ناموجود

مجسمه فرشته پدر
Better Home

مشخصات فنی وزن : 300 گرم - جنس : سرامیک - ارتفاع : 20 سانتیمتر - ابعاد بسته بندی : 34*10*10

ناموجود

مجسمه فیل کوچک سفید
Better Home

مشخصات فنی وزن : 200 گرم - قطر : 7 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ارتفاع : 8 سانتیمتر

ناموجود

مجسمه فیل کوچک مشکی
Better Home

مشخصات فنی وزن : 200 گرم - قطر : 7 سانتیمتر - جنس : سرامیک

ناموجود

مجسمه دکوری طرح گل سرامیکی سفید -فیروزه ای
Better Home

مشخصات فنی وزن : 300 گرم - قطر : 12 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 18*15*15

ناموجود

مجسمه دکوری طرح گل سرامیکی سفید-آبی
Better Home

مشخصات فنی وزن : 300 گرم - قطر : 12 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 8*14*14

ناموجود

مجسمه دکوری طرح گل نیلوفرسرامیکی
Better Home

مشخصات فنی وزن : 150 گرم - قطر : 9 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 7*12*12

ناموجود

مجسمه دکوری طرح گل رز سرامیکی
Better Home

مشخصات فنی وزن : 200 گرم - قطر : 9 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 7*12*12

ناموجود

مجسمه دکوری طرح گل رز سرامیکی
Better Home

مشخصات فنی وزن : 200 گرم - قطر : 9 سانتیمتر - جنس : سرامیک

ناموجود

مجسمه گل سرامیکی دیوار کوب سفید

مشخصات فنی وزن : 300 گرم - قطر : 14 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 9*20*20

ناموجود

مجسمه گل سرامیکی دیوار کوب سفید

مشخصات فنی وزن : 400 گرم - قطر : 17 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 9*21*21

ناموجود

مجسمه گل سرامیکی دیوار کوب سفید

مشخصات فنی وزن : 700 گرم - قطر : 21 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 9*27*27

ناموجود

مجسمه دکوری بزرگ طلایی
Better Home

ویژگی عمومی طول : 10 سانتی متر - عرض : 10 سانتی متر - وزن : 900 گرم - جنس : فلز - ارتفاع : 45 سانتی متر - ابعاد بسته بندی : 10*10*45 سانتی متر

ناموجود

جا جواهری طرح مانکن
Better Home

مشخصات فنی وزن : 1300 گرم - قطر : 12 سانتیمتر - جنس : سرامیک, فلز - ارتفاع : 44 سانتیمتر

ناموجود