خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

میز تزیینی طرح دار بترهوم

مشخصات فنی ارتفاع : 47 سانتیمتر - قطر : 76 سانتی متر - قطر پایه : 37 سانتیمتر - جنس : فلز

1,690,000 تومان

جزئیات کالا

میز تزیینی طرح گل بترهوم

مشخصات فنی ارتفاع : 37 سانتیمتر - قطر : 78 سانتی متر - قطر پایه : 37 سانتیمتر - جنس : فلز

1,750,000 تومان

جزئیات کالا

میز تزیینی طلایی سه پایه بترهوم سایز کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 46 سانتیمتر - قطر : 40 سانتی متر

490,000 تومان

جزئیات کالا

میزتزیینی طلایی سه پایه بترهوم سایز بزرگ

مشخصات فنی ارتفاع : 55 سانتیمتر - قطر : 50 سانتی متر

690,000 تومان

جزئیات کالا

میز تزیینی طرح موزاییک رنگی بترهوم نیکل

مشخصات فنی ارتفاع : 62 سانتیمتر - قطر : 45 سانتی متر - قطر پایه : 27 سانتیمتر - جنس : فلز

830,000 تومان

جزئیات کالا

میز تزیینی طرح موزاییک رنگی بترهوم

مشخصات فنی ارتفاع : 45 سانتیمتر - قطر : 75 سانتی متر - جنس : فلز

1,590,000 تومان

جزئیات کالا

میز تزیینی طرح حکاکی بترهوم نیکل سایز کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 50 سانتیمتر - قطر : 41 سانتی متر - جنس : فلز

530,000 تومان

جزئیات کالا

میز تزیینی طرح حکاکی بترهوم نیکل سایز بزرگ

مشخصات فنی ارتفاع : 56 سانتیمتر - قطر : 48 سانتی متر

690,000 تومان

جزئیات کالا

میز تزیینی طرح دار فیروزه ای بتر هوم

مشخصات فنی ارتفاع : 59 سانتیمتر - قطر : 49 سانتی متر - قطر پایه : 27 سانتیمتر

960,000 تومان

جزئیات کالا

میز تزیینی طرح صدف بترهوم

مشخصات فنی ارتفاع : 58 سانتیمتر - قطر : 39 سانتی متر - قطر پایه : 27 سانتیمتر

830,000 تومان

جزئیات کالا

میز تزیینی طرح آینه کاری بترهوم نیکل

مشخصات فنی ارتفاع : 58 سانتیمتر - قطر : 39 سانتی متر - قطر پایه : 27 سانتیمتر - جنس : فلز

830,000 تومان

جزئیات کالا

میز تزیینی طرح آینه کاری بترهوم نقره ای سایز بزرگ

مشخصات فنی ارتفاع : 79 سانتیمتر - قطر : 65 سانتی متر - قطر پایه : 30 سانتیمتر

1,570,000 تومان

جزئیات کالا

میز تزیینی طرح آینه کاری بترهوم نقره ای سایز کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 61 سانتیمتر - قطر : 65 سانتی متر - قطر پایه : 30 سانتیمتر

1,180,000 تومان

جزئیات کالا