خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) طلایی بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

420,000 تومان

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری ) نقره ای بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

420,000 تومان

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری)طلایی بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

830,000 تومان

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) نقره ای بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

830,000 تومان

جزئیات کالا

میوه خوری فلزی طرح دار بترهوم

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 18 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 13 سانتیمتر - وزن : 2600 گرم

830,000 تومان

جزئیات کالا

میوه خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر : 30 سانتی متر - ارتفاع : 29 سانتی متر - وزن : 900 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور

280,000 تومان

جزئیات کالا

میوه خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی قطر : 30 سانتی متر - ارتفاع : 29 سانتی متر - وزن : 900 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور

292,000 تومان

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با پایه سنگ مشکی

ویژگی های عمومی قطر : 22 سانتی متر - ارتفاع : 18 سانتی متر - وزن : 1900 گرم - قطر پایه : 9 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با پایه نقره ای و سنگ مشکی

ویژگی های عمومی قطر : 22 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 2100 گرم - قطر پایه : 9 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با پایه نقره ای و سنگ قهوه ای

ویژگی های عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 22 سانتی متر - وزن : 2100 گرم - قطر پایه : 9 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با طرح قلب آنتیک

ویژگی های عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 1600 گرم - قطر پایه : 17 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با پایه طرح قلب نقره ای

ویژگی های عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 1600 گرم - قطر پایه : 17 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

میوه خوری فلزی کوچک طرح میله ای
Better Home

ویژگی های عمومی عمق : 13 سانتی متر - قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 800 گرم - جنس : فلز - طرحدار

98,000 تومان

جزئیات کالا

میوه خوری فلزی بزرگ طرح میله ای
Better Home

ویژگی های عمومی عمق : 20 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 1020 گرم - جنس : فلز

ناموجود

جزئیات کالا