خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) طلایی بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

320,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری ) نقره ای بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

320,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری)طلایی بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

630,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) نقره ای بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

630,000 تومان

ظرف پذیرایی (میوه خوری) بلور طرح دار

ویژگی عمومی قطر : 26 سانتی متر - قطر دهنه : 26 سانتیمتر - طرحدار - ارتفاع : 13 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم

760,000 تومان

ظرف پذیرایی (جا یخی) بلور

ویژگی عمومی قطر : 19 سانتی متر - قطر دهنه : 23 سانتیمتر - دسته دار - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : چوب, بلور - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1200 گرم

430,000 تومان

ظرف پذیرایی (میوه خوری، شکلات خوری) پایه دار بلور

ویژگی های عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 23 سانتی متر - وزن : 1300 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور

498,000 تومان

ظرف پذیرایی (میوه خوری) پایه دار جیوه ای مجلل

ویژگی های عمومی قطر : 34 سانتی متر - ارتفاع : 41 سانتی متر - وزن : 4500 گرم - قطر پایه : 17 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور

1,700,000 تومان

میوه خوری فلزی طرح دار بترهوم

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 18 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 13 سانتیمتر - وزن : 2600 گرم

630,000 تومان

میوه خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر : 30 سانتی متر - ارتفاع : 29 سانتی متر - وزن : 900 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور

280,000 تومان

میوه خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی قطر : 30 سانتی متر - ارتفاع : 29 سانتی متر - وزن : 900 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور

292,000 تومان

میوه خوری فلزی کوچک طرح میله ای
Better Home

ویژگی های عمومی عمق : 13 سانتی متر - قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 800 گرم - جنس : فلز - طرحدار

98,000 تومان