خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

گلدان مربع کریستال لهستانی با پایه طلایی و سنگ مشکی

ویژگی عمومی طول : 10 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 31 سانتی متر - ابعاد پایه : 9*9 - وزن : 2700 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

276,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان مربع کریستال لهستانی با پایه نیکل و سنگ مشکی

ویژگی عمومی طول : 10 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 31 سانتی متر - ابعاد پایه : 9*9 - وزن : 2700 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

276,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان مربع کریستال لهستانی با پایه آنتیک و سنگ مشکی

ویژگی عمومی طول : 10 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 31 سانتی متر - ابعاد پایه : 9*9 - وزن : 2700 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

276,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان مربع کریستال با پایه سنگ مرمر مشکی

ویژگی عمومی طول : 10 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سانتی متر - ابعاد پایه : 9cm*9cm - وزن : 1800 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : کریستال - ابعاد بسته بندی : سانتی متر - توضیحات : جنس،کریستال لهستانی

260,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان مربع کریستال با پایه سنگ مرمر قهوه ای

ویژگی عمومی طول : 10 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سانتی متر - ابعاد پایه : 9cm*9cm - وزن : 1800 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - ابعاد بسته بندی : سانتی متر - توضیحات : جنس،کریستال لهستانی

260,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان نیزه ای کوچک نقره ای براق

ویژگی عمومی ارتفاع : 35 سانتی متر - قطر : 13 سانتی متر - وزن : 650 گرم - قطردهنه : 5 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

130,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان نیزه ای بزرگ نقره ای براق

ویژگی عمومی ارتفاع : 45 سانتی متر - قطر : 10 سانتی متر - وزن : 650 گرم - قطردهنه : 4 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

140,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان استوانه ای طلایی بلور

ویژگی عمومی ابعاد بسته بندی : سانتی متر

138,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان استوانه ای طلایی بلور
Better Home

ویژگی عمومی ابعاد بسته بندی : سانتی متر

80,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان استوانه ای نقره ای بلور
Better Home

ویژگی عمومی ابعاد بسته بندی : سانتی متر

80,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان گوی طلایی بلور
Better Home

ویژگی عمومی جنس : شیشه - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

160,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان گوی نقره ای بلور
Better Home

ویژگی عمومی جنس : شیشه - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

176,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی 5 ضلعی سفید رگه دار

ویژگی عمومی ارتفاع : 25 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - وزن : 1700 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 26*26*26

190,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی 5 ضلعی سفید رگه دار

ویژگی عمومی ارتفاع : 22 سانتی متر - قطر : 13 سانتی متر - وزن : 950 گرم - قطردهنه : 5 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 24*24*24

150,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی 5 ضلعی سفید رگه دار
Better Home

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 11 سانتی متر - وزن : 700 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : سرامیک

126,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی دودی براق کوچک
Better Home

ویژگی عمومی ارتفاع : 8 سانتی متر - قطر : 8 سانتی متر - وزن : 200 گرم - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

20,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی دودی براق بزرگ
Better Home

ویژگی عمومی ارتفاع : 17 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - وزن : 1400 گرم - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 18*20*20

123,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی دودی براق کوزه ای کوچک
Better Home

ویژگی عمومی ارتفاع : 13 سانتی متر - قطر : 14 سانتی متر - وزن : 500 گرم - قطردهنه : 3 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 13*13*13

35,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی دودی براق کوزه ای بزرگ
Better Home

ویژگی عمومی ارتفاع : 18 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 1200 گرم - قطردهنه : 4 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 19*18*18

ناموجود

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی دودی طلایی
Better Home

ویژگی عمومی ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 10 سانتی متر - وزن : 500 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

34,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی دودی طلایی براق بیضی
Better Home

ویژگی عمومی طول : 24 سانتیمتر - عرض : 7 سانتیمتر - ارتفاع : 8 سانتی متر - وزن : 600 گرم - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

45,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی استوانه ای دودی براق
Better Home

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 7 سانتی متر - وزن : 350 گرم - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

35,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان بلور دودی 20 سانت گردن طلایی
Better Home

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 1000 گرم - قطردهنه : 10 سانتیمتر - جنس : بلور - ابعاد بسته بندی : 19*29*29

ناموجود

جزئیات کالا

گلدان بلور دودی 25 سانت گردن طلایی
Better Home

ویژگی عمومی ارتفاع : 25 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 1950 گرم - قطردهنه : 10 سانتیمتر - جنس : بلور - ابعاد بسته بندی : 24*19*16

ناموجود

جزئیات کالا