خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

گلدان سرامیکی طرح لبخند

ویژگی عمومی قطر : 22 سانتی متر - وزن : 1700 گرم - قطردهنه : 6 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 19*24*24

120,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی طرح لبخند نقره ای

ویژگی عمومی قطر : 22 سانتی متر - وزن : 1700 گرم - قطردهنه : 6 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 19*24*24

120,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی طلایی طرح کندو

ویژگی عمومی ارتفاع : 23 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 1500 گرم - قطردهنه : 10 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 24*24*24

120,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی طلایی طرح کندو

ویژگی عمومی ارتفاع : 22 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 1500 گرم - قطردهنه : 10 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 24*24*24

120,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی طلایی طرح حلزون

ویژگی عمومی طول : 25 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 12 سانتی متر - قطر : 14 سانتی متر - وزن : 900 گرم - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

100,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان 8 وجهی سرامیکی سفید

ویژگی عمومی جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

160,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی مشکی طرح دار

ویژگی عمومی ارتفاع : 14 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - وزن : 650 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

110,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان استوانه ای سرامیکی کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - وزن : 1000 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 26*18*18

140,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان استوانه ای سرامیکی متوسط

ویژگی عمومی ارتفاع : 28 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 1700 گرم - قطردهنه : 12 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 30*20*20

190,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان استوانه ای بزرگ سفید

ویژگی عمومی جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

230,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی طرح گیلاس کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 2400 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 21*30*30

190,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی طرح گیلاس بزرگ

ویژگی عمومی ارتفاع : 24 سانتی متر - قطر : 34 سانتی متر - وزن : 3900 گرم - قطردهنه : 17 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 26*37*37

290,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان کوزه ای

ویژگی عمومی ارتفاع : 30 سانتی متر - قطر : 40 سانتی متر - وزن : 450 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : 38*45*45

450,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان چند وجهی بزرگ

ویژگی عمومی ارتفاع : 65 سانتی متر - قطر : 24 سانتی متر - وزن : 5700 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

470,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان بلند کنار سالنی

ویژگی عمومی ارتفاع : 90 سانتی متر - ابعاد پایه : 25 - وزن : 8500 گرم - قطردهنه : 30 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : 91*32*32

700,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی طلایی طرح فضایی

ویژگی عمومی جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

590,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان قایقی برجسته طلایی

ویژگی عمومی ارتفاع : 12 سانتی متر - قطر : 45 سانتی متر - وزن : 2700 گرم - قطردهنه : 29 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : 15*45*45

150,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان طلایی متوسط

ویژگی عمومی ارتفاع : 26 سانتی متر - قطر : 23 سانتی متر - وزن : 1650 گرم - قطردهنه : 20 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : 26*24*24

160,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سفید در دو سایز

ویژگی عمومی ارتفاع : 31 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 2300 گرم - قطردهنه : 25 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : 31*30*30 - توضیحات : قیمت برای یک گلدان

220,000 تومان

جزئیات کالا

جام گلدانی طلایی

ویژگی عمومی ارتفاع : 35 سانتی متر - قطر : 34 سانتی متر - ابعاد پایه : 22*22 - وزن : 6100 گرم - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : 37*37*37

480,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان سرامیکی طلایی طرح شیپوری

ویژگی عمومی ارتفاع : 60 سانتی متر - قطر : 35 سانتی متر - ابعاد پایه : 28*28 - وزن : 6700 گرم - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : 62*37*37

590,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان پایه دار مشکی

ویژگی عمومی ارتفاع : 50 سانتی متر - قطر : 36 سانتی متر - ابعاد پایه : 18*18 - وزن : 6900 گرم - قطردهنه : 26 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : 58*40*40

530,000 تومان

جزئیات کالا

گلدان جام گرد آینه کاری

ویژگی عمومی ارتفاع : 62 سانتی متر - قطر : 29 سانتی متر - ابعاد پایه : 18 - وزن : 4300 گرم - قطردهنه : 20 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

390,000 تومان

جزئیات کالا

جام گلدانی آینه کاری

ویژگی عمومی ارتفاع : 60 سانتی متر - ابعاد پایه : 19 - وزن : 3500 گرم - قطردهنه : 24 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

390,000 تومان

جزئیات کالا