خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

گلدان کوزه ای استیل طرح دار بزرگ

ویژگی عمومی ارتفاع : 28 سانتی متر - قطر : 20 سانتی متر - وزن : 1000 گرم - قطردهنه : 4 سانتیمتر - جنس : استیل - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

530,000 تومان

گلدان کوزه ای استیل طرح دار کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 15 سانتی متر - وزن : 600 گرم - قطردهنه : 4 سانتیمتر - جنس : استیل - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

390,000 تومان

گلدان گوی فلزی طرح دار بزرگ

ویژگی عمومی ارتفاع : 21 سانتی متر - قطر : 24 سانتی متر - وزن : 800 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : فلز - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

470,000 تومان

گلدان گوی فلزی طرح دار کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 18 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 500 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : فلز - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

350,000 تومان

گلدان گوی فلزی طرح دار نقره ای

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 900 گرم - قطردهنه : 10 سانتیمتر - جنس : فلز - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

520,000 تومان

گلدان گوی فلزی طرح دار کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 22 سانتی متر - وزن : 700 گرم - قطردهنه : 10 سانتیمتر - جنس : فلز - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

390,000 تومان

گلدان سرامیکی طرح لبخند نقره ای

ویژگی عمومی قطر : 22 سانتی متر - وزن : 1700 گرم - قطردهنه : 6 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 19*24*24

165,000 تومان

گلدان سرامیکی طرح لبخند طلایی

ویژگی عمومی قطر : 22 سانتی متر - وزن : 1700 گرم - قطردهنه : 6 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 19*24*24

165,000 تومان

گلدان سرامیکی طلایی طرح کندو

ویژگی عمومی ارتفاع : 23 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 1500 گرم - قطردهنه : 10 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 24*24*24

165,000 تومان

گلدان سرامیکی سفید طرح کندو

ویژگی عمومی ارتفاع : 22 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 1500 گرم - قطردهنه : 10 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 24*24*24

165,000 تومان

گلدان سرامیکی طلایی طرح حلزون

ویژگی عمومی طول : 25 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 12 سانتی متر - قطر : 14 سانتی متر - وزن : 900 گرم - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

138,000 تومان

گلدان 8 وجهی سرامیکی سفید کوچک

ویژگی عمومی ارتفاع : 14 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - وزن : 900 گرم - قطردهنه : 6 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

151,000 تومان

گلدان 8 وجهی سرامیکی سفید بزرگ

ویژگی عمومی ارتفاع : 21 سانتی متر - قطر : 28 سانتی متر - وزن : 1700 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

220,000 تومان

گلدان سرامیکی مشکی طرح دار

ویژگی عمومی ارتفاع : 14 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - وزن : 650 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

151,000 تومان

گلدان استوانه ای سرامیکی کوچک مشکی

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - وزن : 1000 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

193,000 تومان

گلدان استوانه ای سرامیکی کوچک سفید

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - وزن : 1000 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 26*18*18

193,000 تومان

گلدان استوانه ای سرامیکی متوسط مشکی

ویژگی عمومی ارتفاع : 28 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 1700 گرم - قطردهنه : 12 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

261,000 تومان

گلدان استوانه ای سرامیکی متوسط سفید

ویژگی عمومی ارتفاع : 28 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 1700 گرم - قطردهنه : 12 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 30*20*20

261,000 تومان

گلدان استوانه ای بزرگ سفید

ویژگی عمومی جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

316,000 تومان

گلدان سرامیکی طرح گیلاس کوچک مشکی

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 2400 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

261,000 تومان

گلدان سرامیکی طرح گیلاس کوچک سفید

ویژگی عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 2400 گرم - قطردهنه : 9 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 21*30*30

261,000 تومان

گلدان سرامیکی طرح گیلاس بزرگ مشکی

ویژگی عمومی ارتفاع : 24 سانتی متر - قطر : 34 سانتی متر - وزن : 3900 گرم - قطردهنه : 17 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

399,000 تومان

گلدان سرامیکی طرح گیلاس بزرگ سفید

ویژگی عمومی ارتفاع : 24 سانتی متر - قطر : 34 سانتی متر - وزن : 3900 گرم - قطردهنه : 17 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 26*37*37

399,000 تومان

گلدان کوزه ای مشکی

ویژگی عمومی ارتفاع : 30 سانتی متر - قطر : 40 سانتی متر - وزن : 4500 گرم - قطردهنه : 8 سانتیمتر - جنس : فایبرگلاس - ابعاد بسته بندی : سانتی متر

620,000 تومان