خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

قندان بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 310 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

96,000 تومان

قندان بلور شامپاینی با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 310 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

قندان بلور با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

قندان بلور با پایه ایتالیا نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

قندان بلور با پایه نخل نقره ای نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

قندان بلور با پایه نخل آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 350 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

قندان بلور با پایه ساکا نقره ای

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

قندان بلور با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه فرهی آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه فرهی نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه فرهی نقره ای براق

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه زنبق فرهی آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه زنبق فرهی نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه زنبق فرهی نقره ای براق

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه ساکا نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

قندان (پیاله پایه دار) با پایه ساکا نقره ای براق

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

جا روزنامه طلایی
Better Home

ویژگی عمومی طول : 70 سانتی متر - عرض : 40 سانتی متر - وزن : 3300 گرم - جنس : فلز - ارتفاع : 33 سانتی متر - ابعاد بسته بندی : 46*75*45

ناموجود

اردور خوری تمام استیل متوسط

ویژگی عمومی طول : 29 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - ارتفاع : 3 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 200 گرم

200,000 تومان

اردور خوری تمام استیل کوچک

ویژگی عمومی طول : 21 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - ارتفاع : 3 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 200 گرم

160,000 تومان

اردور خوری بلور به همراه کارد
Better Home

ویژگی عمومی طول : 31 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - ارتفاع : 25 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 20*23*23

ناموجود

اردور خوری دو طبقه استیل
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 17 سانتی متر - ارتفاع : 28 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 600 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 6*18*18

ناموجود

اردور خوری سرامیکی طرح برگ کوچک
Better Home

ویژگی عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - طرحدار - عمق : 200 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 2*9*20

ناموجود