خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

پاسماوری (بانکه) بیضی کوچک بلور
Better Home

ویژگی عمومی طول : 10 سانتی متر - عرض : 7 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 700 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 18*16*16

ناموجود

پاسماوری (بانکه) گرد کوچک بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 8 سانتی متر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 720 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 20*17*17

ناموجود

پاسماوری (بانکه) گرد متوسط بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 8 سانتی متر - ارتفاع : 26 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 970 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 29*18*18

ناموجود

ست ظروف مواد غذایی
Better Home

ویژگی های عمومی جنس بدنه : پلاستیک - وزن : 1107 گرم - ابعاد بسته بندی : 19*15*30 سانتیمتر

90,000 تومان

پاسماوری (بانکه) گرد بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 8 سانتی متر - ارتفاع : 32 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1100 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 34*18*18

145,000 تومان

ست ظروف مواد غذایی
Better Home

ویژگی های عمومی جنس بدنه : پلاستیک - وزن : 1000 گرم - ابعاد بسته بندی : 11*22*28

ناموجود

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) طلایی بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

420,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری ) نقره ای بترهوم سایز کوچک

ویژگی عمومی قطر : 28 سانتی متر - ارتفاع : 9 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 10 سانتیمتر - وزن : 1700 گرم

420,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری)طلایی بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

830,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری/ میوه خوری) نقره ای بترهوم سایز بزرگ

ویژگی عمومی قطر : 36 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - قطر پایه : 12 سانتیمتر - وزن : 3250 گرم

830,000 تومان

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه ساکا نقره ای براق

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

ظرف پذیرایی (شیرینی خوری)کریستال مربع با پایه آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 25 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتی متر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

شیرینی خوری کریستال کوچک با پایه ایتالیا نیکل

ویژگی های عمومی ارتفاع : 10 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 600 گرم - قطر پایه : 8 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

97,000 تومان

شیرینی خوری کریستال کوچک با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 10 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 600 گرم - قطر پایه : 8 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

97,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی کوچک با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 330 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

ناموجود

شیرینی خوری بلور شامپاینی کوچک با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 330 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

ناموجود

شیرینی خوری بلور شامپاینی کوچک با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 19 سانتی متر - وزن : 330 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

83,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر : 31 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

280,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 15 سانتی متر - قطر : 31 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

292,000 تومان

شیرینی خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی ارتفاع : 29 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 900 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه،برنج دایکاست

292,000 تومان

کلمن شیشه ای مجلل

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 63 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - قطر پایه : 18 سانتیمتر - وزن : 3600 گرم

2,190,000 تومان

پارچ بلور مجلل

ویژگی عمومی قطر : 6 سانتی متر - ارتفاع : 22 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 970 گرم

490,000 تومان

ظرف پذیرایی (میوه خوری) بلور طرح دار

ویژگی عمومی قطر : 26 سانتی متر - قطر دهنه : 26 سانتیمتر - طرحدار - ارتفاع : 13 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم

850,000 تومان