خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

شیرینی خوری و کیک خوری پایه دار برنز با درب بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 33 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1600 گرم - ابعاد بسته بندی : 27*26*26

108,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری (کیک خوری) گرد متوسط بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1000 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 19*22*22

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری (کیک خوری) گرد بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1300 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 21*24*24

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری (کیک خوری) مربع متوسط بلور
Better Home

ویژگی عمومی طول : 17 سانتی متر - عرض : 17 سانتی متر - ارتفاع : 15 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1200 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 16*20*20

175,000 تومان

جزئیات کالا

شیرینی خوری(کیک خوری) مربع بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی طول : 22 سانتی متر - عرض : 22 سانتی متر - ارتفاع : 18 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 19*25*25

245,000 تومان

جزئیات کالا

کیک خوری (شیرینی خوری) بزرگ بلور
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 29 سانتی متر - ارتفاع : 18 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 2400 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 22*31*31

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری سه طبقه سرامیکی طرح دار
Better Home

ویژگی های عمومی ارتفاع : 35 سانتی متر - وزن : 1500 گرم - جنس : سرامیک - طرحدار - ابعاد بسته بندی : 5*25*26 سانتی متر

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری درب دار کوچک کهنه کاری شده
Better Home

ویژگی های عمومی عمق : 5 سانتی متر - قطر : 20 سانتی متر - وزن : 1100 گرم - جنس : فلز - طرحدار - ابعاد بسته بندی : 8*21*30 سانتی متر

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری درب دار بزرگ کهنه کاری شده
Better Home

ویژگی های عمومی عمق : 5 سانتی متر - قطر : 26 سانتی متر - وزن : 1450 گرم - جنس : فلز - طرحدار - ابعاد بسته بندی : 8*26*35 سانتی متر

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری دو طبقه طرح قفسی
Better Home

ویژگی های عمومی ارتفاع : 45 سانتی متر - قطر : 20 سانتی متر - وزن : 1775 گرم - جنس : فلز - طرحدار - ابعاد بسته بندی : 22*22*45 سانتی متر

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری دو طبقه کوچک کهنه کاری شده
Better Home

ویژگی های عمومی ارتفاع : 28 سانتی متر - قطر : 21 سانتی متر - وزن : 450 گرم - جنس : فلز - طرحدار - ابعاد بسته بندی : 39*30*30

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری دو طبقه متوسط
Better Home

ویژگی های عمومی ارتفاع : 30 سانتی متر - قطر : 26 سانتی متر - وزن : 500 گرم - جنس : فلز - طرحدار - ابعاد بسته بندی : 39*30*30

ناموجود

جزئیات کالا

شیرینی خوری دو طبقه بزرگ کهنه کاری شده
Better Home

ویژگی های عمومی ارتفاع : 32 سانتی متر - قطر : 28 سانتی متر - وزن : 560 گرم - جنس : فلز - طرحدار - ابعاد بسته بندی : 39*30*30

ناموجود

جزئیات کالا

میوه خوری فلزی طرح دار بترهوم

ویژگی عمومی قطر : 25 سانتی متر - ارتفاع : 18 سانتیمتر - جنس : فلزی - قطر پایه : 13 سانتیمتر - وزن : 2600 گرم

830,000 تومان

جزئیات کالا

میوه خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر : 30 سانتی متر - ارتفاع : 29 سانتی متر - وزن : 900 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور

280,000 تومان

جزئیات کالا

میوه خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی قطر : 30 سانتی متر - ارتفاع : 29 سانتی متر - وزن : 900 گرم - قطر پایه : 12 سانتیمتر - جنس : بلور

292,000 تومان

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با پایه سنگ مشکی

ویژگی های عمومی قطر : 22 سانتی متر - ارتفاع : 18 سانتی متر - وزن : 1900 گرم - قطر پایه : 9 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با پایه نقره ای و سنگ مشکی

ویژگی های عمومی قطر : 22 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 2100 گرم - قطر پایه : 9 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با پایه نقره ای و سنگ قهوه ای

ویژگی های عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 22 سانتی متر - وزن : 2100 گرم - قطر پایه : 9 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با طرح قلب آنتیک

ویژگی های عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 1600 گرم - قطر پایه : 17 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با پایه طرح قلب نقره ای

ویژگی های عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 1600 گرم - قطر پایه : 17 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

میوه خوری فلزی کوچک طرح میله ای
Better Home

ویژگی های عمومی عمق : 13 سانتی متر - قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 800 گرم - جنس : فلز - طرحدار

98,000 تومان

جزئیات کالا

میوه خوری فلزی بزرگ طرح میله ای
Better Home

ویژگی های عمومی عمق : 20 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 1020 گرم - جنس : فلز

ناموجود

جزئیات کالا