خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با پایه نقره ای و سنگ مشکی

ویژگی های عمومی قطر : 22 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 2100 گرم - قطر پایه : 9 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با پایه نقره ای و سنگ قهوه ای

ویژگی های عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 22 سانتی متر - وزن : 2100 گرم - قطر پایه : 9 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با طرح قلب آنتیک

ویژگی های عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 1600 گرم - قطر پایه : 17 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

ظرف پذیرایی(میوه خوری/ آجیل خوری) کریستال لهستانی با پایه طرح قلب نقره ای

ویژگی های عمومی قطر : 23 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 1600 گرم - قطر پایه : 17 سانتیمتر - قطر بیرونی : 30 سانتیمتر - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

میوه خوری فلزی کوچک طرح میله ای
Better Home

ویژگی های عمومی عمق : 13 سانتی متر - قطر : 20 سانتی متر - ارتفاع : 20 سانتی متر - وزن : 800 گرم - جنس : فلز - طرحدار

98,000 تومان

میوه خوری فلزی بزرگ طرح میله ای
Better Home

ویژگی های عمومی عمق : 20 سانتی متر - قطر : 30 سانتی متر - وزن : 1020 گرم - جنس : فلز

ناموجود

شکلات خوری کریستال مدل پردیس با پایه سرنا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 11 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 2000 گرم - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

شکلات خوری کریستال مدل پردیس با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 2000 گرم - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

شکلات خوری کریستال مدل پردیس پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی ارتفاع : 20 سانتی متر - قطر : 18 سانتی متر - وزن : 2000 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس،کریستال لهستان

ناموجود

شکلات خوری کریستال مدل پردیس با پایه نخل آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 2000 گرم - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

190,000 تومان

شکلات خوری کریستال مدل پردیس با پایه سرنا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 2000 گرم - جنس : کریستال - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

شکلات خوری کریستال با پایه ساکا نیکل

ویژگی های عمومی طول : 26 سانتیمتر - عرض : 16 سانتیمتر - قطر پایه : 12 سانتیمتر - ارتفاع : 23 سامتیمتر - وزن : 1100 گرم - جنس : کریستال

ناموجود

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا طلایی

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 19 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 19 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 19 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی طول : 20 سانتیمتر - عرض : 10 سانتیمتر - قطر پایه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 19 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی قطر پایه : 12 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 12 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

شکلات خوری بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 12 سانتیمتر - قطر دهنه : 18 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

شکلات خوری بلور با پایه نخل آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 10 سانتیمتر - قطر دهنه : 17 سانتیمتر - ارتفاع : 32 سامتیمتر - وزن : 850 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

ناموجود