خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

شکلات خوری حباب دار طلایی طرح گل و پرنده
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 13 سانتی متر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1067 گرم - ابعاد بسته بندی : 35*13*13

82,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری حبابدار طلایی طرح گل و پرنده
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 16 سانتی متر - ارتفاع : 31 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1000 گرم - ابعاد بسته بندی : 34*27*27

90,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری حباب دار طلایی طرح گل و پرنده
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 16 سانتی متر - ارتفاع : 37 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1400 گرم - ابعاد بسته بندی : 40*17*17

98,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری حباب دار طلایی طرح گل و پرنده پایه دار
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 17 سانتی متر - ارتفاع : 41 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1100 گرم - ابعاد بسته بندی : 43*28*28

110,000 تومان

جزئیات کالا

شکلات خوری حباب دار طلایی طرح گل و پرنده پایه دار
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 16 سانتی متر - ارتفاع : 46 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1500 گرم - ابعاد بسته بندی : 49*17*17

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری حبابدار سفید طلایی
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 10 سانتی متر - ارتفاع : 33 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 600 گرم - ابعاد بسته بندی : 27*13*13

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری حبابدار سفید طلایی
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 10 سانتی متر - ارتفاع : 36 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 31*13*13

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری حبابدار سفید طلایی
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 10 سانتی متر - ارتفاع : 38 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 33*13*13

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری حبابدار سفید طلایی
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 14 سانتی متر - ارتفاع : 40 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1120 گرم - ابعاد بسته بندی : 34*18*18

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری حبابدار سفید طلایی
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 14 سانتی متر - ارتفاع : 42 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1120 گرم - ابعاد بسته بندی : 36*17*17

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری حبابدار سفید طلایی
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 14 سانتی متر - طرحدار - ارتفاع : 45 سانتیمتر - جنس : بلور, فلزی - وزن : 1250 گرم - ابعاد بسته بندی : 40*17*17

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری سرامیکی طرح جغد
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 12 سانتی متر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - جنس : سرامیک - وزن : 800 گرم - ابعاد بسته بندی : 20*15*22

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری سرامیکی طرح گنجشک بزرگ
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 19 سانتی متر - عرض : 10 سانتی متر - قطر : 11 سانتی متر - وزن : 700 گرم - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 20*15*15

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری سرامیکی طرح گنجشک کوچک
Better Home

ویژگی های عمومی طول : 14 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - ارتفاع : 11 سانتی متر - قطر : 7 سانتی متر - وزن : 300 گرم - جنس : سرامیک

ناموجود

جزئیات کالا

شکلات خوری طرح لاک پشت سرامیکی نقره ای
Better Home

ویژگی عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 17 سانتی متر - قطر : 12 سانتی متر - ارتفاع : 6 سانتیمتر - جنس : سرامیک - وزن : 500 گرم - ابعاد بسته بندی : 11*24*21

ناموجود

جزئیات کالا

قندان بلور شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 310 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

قندان بلور شامپاینی با پایه ساکا طلایی

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 310 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

96,000 تومان

جزئیات کالا

قندان بلور شامپاینی با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 10 سانتیمتر - ارتفاع : 20 سامتیمتر - وزن : 310 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

قندان بلور با پایه ایتالیا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

قندان بلور با پایه ایتالیا نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

قندان بلور با پایه نخل نقره ای نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

قندان بلور با پایه نخل آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 350 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا