خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

قندان بلور با پایه ساکا نقره ای

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

قندان بلور با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 8 سانتیمتر - قطر دهنه : 13 سانتیمتر - ارتفاع : 22 سامتیمتر - وزن : 350 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه، برنج دایکاست

ناموجود

جزئیات کالا

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه فرهی آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

53,000 تومان

جزئیات کالا

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه فرهی نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

53,000 تومان

جزئیات کالا

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه فرهی نقره ای براق

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

53,000 تومان

جزئیات کالا

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه زنبق فرهی آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

53,000 تومان

جزئیات کالا

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه زنبق فرهی نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

53,000 تومان

جزئیات کالا

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه زنبق فرهی نقره ای براق

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

53,000 تومان

جزئیات کالا

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه ساکا آنتیک

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

59,000 تومان

جزئیات کالا

قندان (پیاله پایه دار) بلور با پایه ساکا نیکل

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

59,000 تومان

جزئیات کالا

قندان (پیاله پایه دار) با پایه ساکا نقره ای براق

ویژگی های عمومی قطر پایه : 5 سانتیمتر - قطر دهنه : 8 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سامتیمتر - وزن : 300 گرم - جنس : بلور - توضیحات : جنس پایه برنج دایکاست

59,000 تومان

جزئیات کالا

جا روزنامه طلایی
Better Home

ویژگی عمومی طول : 70 سانتی متر - عرض : 40 سانتی متر - وزن : 3300 گرم - جنس : فلز - ارتفاع : 33 سانتی متر - ابعاد بسته بندی : 46*75*45

290,000 تومان

جزئیات کالا

اردور خوری بلور به همراه کارد
Better Home

ویژگی عمومی طول : 31 سانتی متر - عرض : 20 سانتی متر - قطر : 17 سانتی متر - ارتفاع : 25 سانتیمتر - جنس : استیل, بلور - وزن : 1800 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 20*23*23

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری دو طبقه استیل
Better Home

ویژگی عمومی قطر : 17 سانتی متر - ارتفاع : 28 سانتیمتر - جنس : استیل - وزن : 600 گرم - توصیحات : کار دست هنرمندان هندی، تلفیقی از ظرافت و هنر - ابعاد بسته بندی : 6*18*18

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح برگ کوچک
Better Home

ویژگی عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - طرحدار - عمق : 200 سانتیمتر - جنس : سرامیک - ابعاد بسته بندی : 2*9*20

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح برگ بزرگ
Better Home

ویژگی عمومی طول : 25 سانتی متر - عرض : 10 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 300 گرم - ابعاد بسته بندی : 6*10*26

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح ماهی بلند نقره ای
Better Home

ویژگی عمومی طول : 35 سانتی متر - عرض : 12 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 600 گرم - ابعاد بسته بندی : 9*20*40

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خورری سرامیکی طرح ماهی کوچک نقره ای
Better Home

ویژگی عمومی طول : 23 سانتی متر - عرض : 16 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 600 گرم - ابعاد بسته بندی : 9*20*27

50,000 تومان

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح ماهی بزرگ نقره ای
Better Home

ویژگی عمومی طول : 29 سانتی متر - عرض : 23 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 1000 گرم - ابعاد بسته بندی : 9*34*28

ناموجود

جزئیات کالا

کاسه طرح ماهی کوچک سرامیکی نقره ای
Better Home

ویژگی عمومی طول : 16 سانتی متر - عرض : 12 سانتی متر - ارتفاع : 6 سانتیمتر - جنس : سرامیک - وزن : 400 گرم - ابعاد بسته بندی : 10*20*17

ناموجود

جزئیات کالا

کاسه طرح ماهی بزرگ سرامیکی نقره ای
Better Home

ویژگی عمومی طول : 20 سانتی متر - عرض : 15 سانتی متر - ارتفاع : 8 سانتیمتر - جنس : سرامیک - وزن : 700 گرم - ابعاد بسته بندی : 13*20*27

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح آناناس طلایی کوچک
Better Home

ویژگی عمومی طول : 14 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 200 گرم - ابعاد بسته بندی : 8*11*20

30,000 تومان

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح آناناس طلایی بزرگ
Better Home

ویژگی عمومی طول : 18 سانتی متر - عرض : 10 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 300 گرم - ابعاد بسته بندی : 7*23*15

ناموجود

جزئیات کالا

اردور خوری سرامیکی طرح آناناس سفید کوچک
Better Home

ویژگی عمومی طول : 14 سانتی متر - عرض : 8 سانتی متر - طرحدار - جنس : سرامیک - وزن : 200 گرم - ابعاد بسته بندی : 8*11*20

25,000 تومان

جزئیات کالا